Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Plichten

Naast rechten hebt u als patiënt ook plichten:

  • Informeer de hulpverlener duidelijk en volledig (ook heeft u een allergie, bent u zwanger) zodat hij een goede diagnose stelt en u een deskundige behandeling geeft;
  • Als u een behandeling bent overeengekomen met uw hulpverlener, houdt u zich dan aan de gemaakte afspraken;
  • Als u het niet eens bent met de behandeling, bespreek dit dan met de betreffende hulpverlener.


Wat kunt u zelf doen?
U kunt daarnaast zelf meewerken aan uw behandeling door:

  • het aan te geven aan de hulpverlener als u iets niet begrijpt of als u ergens over twijfelt;
  • het te laten weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt;
  • vooraf het verloop van uw operatie te bespreken met uw hulpverlener;
  • op te schrijven welke medicijnen u gebruikt en voor welke medicijnen u allergisch bent;
  • vragen te stellen als medicijnen er anders uitzien dan u verwacht.

 

 

Media gedragsregels

Filmt of fotografeert u in of rond ons ziekenhuis? Dan is het belangrijk om te weten dat Meander iedereen op het ziekenhuis terrein en in het ziekenhuis een veilige omgeving wil bieden. U bent verplicht om van te voren toestemming te vragen aan degene die u wilt filmen of fotograferen of waarvan u geluidsopnames wilt maken. Dit geldt voor zowel patiënten en bezoekers, als ook van medewerkers van Meander. 
 

Het vragen van toestemming past in het kader van goede patiëntenzorg en valt onder het zo goed mogelijk waarborgen van de privacy van onze patiënten, bezoekers en medewerkers. Voor meer informatie kijk naar de Media gedragsregels