Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid

Wilsonbekwame patiënten, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke handicap of patiënten die in coma liggen, kunnen zelf geen beslissingen nemen. In dergelijke situaties zijn er twee oplossingen mogelijk:

  • Er is iemand aangewezen: voor mensen met een verstandelijke handicap kan de rechter iemand aanwijzen die deze patiënt vertegenwoordigt en diens belangen behartigt.
  • Indien u in coma raakt en in het verleden een schriftelijke verklaring hebt opgesteld waarin u iemand als uw vertegenwoordiger aanwijst, dan is diegene uw vertegenwoordiger.


Het kan ook voorkomen dat er niets op schrift is gesteld. In dat geval moet de hulpverlener een naaste betrekken bij het nemen van een beslissing over u. In eerste instantie is dat uw echtgenoot of partner. In tweede instantie een ouder, kind, broer of zus.

Kinderen
Kinderen onder de achttien jaar zijn minderjarig. Dat betekent voor de wet, dat zij niet zelfstandig zijn en onder gezag staan van hun ouders of verzorgers. De ouders zijn wettelijke vertegenwoordigers van hun kind, zij oefenen in principe de rechten van het kind uit.

Jonger dan twaalf jaar
Voor een behandeling van een minderjarige jonger dan twaalf jaar is toestemming van de ouders of voogd nodig. De ouders hebben recht op inzage in het dossier van het kind. Het kind zelf heeft recht op informatie in begrijpelijke taal.

Twaalf tot zestien jaar
Voor de behandeling van een kind van twaalf tot zestien jaar is zowel de toestemming van het kind als van de ouders nodig en beide partijen hebben recht op inzage in het dossier. Wanneer de ouders toestemming voor een behandeling weigeren maar het kind geeft wel toestemming, kan een behandeling toch worden toegepast wanneer de hulpverlener vindt dat het kind deze behandeling weloverwogen wenst. Is de situatie andersom: de ouders geven wel toestemming maar het kind wil niet, dan zal de behandeling achterwege moeten blijven.

Zestien jaar en ouder
Minderjarigen van zestien jaar en ouder mogen zelfstandig een behandelingsovereenkomst afsluiten met een hulpverlener. Voor behandeling is alleen hun toestemming nodig. Als een kind niet of onvoldoende bekwaam is om voor zijn eigen belangen op te komen, beslissen de ouders of de voogd.