Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Het verlenen van toestemming

 

In de WGBO staan de rechten en plichten van patiënten. Een belangrijk onderdeel is het recht op informatie en het recht om toestemming te geven voor een behandeling. Dat heet in het Engels: ‘informed consent’ ofwel: geïnformeerde toestemming. U beslist dus samen met de zorgverlener wat er gaat gebeuren.

Alle ziekenhuizen en zorgverleners zijn verplicht om zich aan de WGBO te houden.

 

Hebt u toestemming verleend, dan kunt u altijd nog van mening veranderen. U kunt dan alsnog uw toestemming intrekken of van een behandeling afzien.
Als u niet in staat bent om toestemming te geven, bijvoorbeeld omdat u bewusteloos bent geraakt, dan mag de hulpverlener u vanwege de acute situatie zonder uw toestemming behandelen