Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Het recht op informatie

Als u ziek wordt, kunt u de hulp van een hulpverlener nodig hebben. Deze is verplicht u in begrijpelijke taal uit te leggen wat u precies mankeert. Alleen als u goed geïnformeerd bent, kunt u meedenken en meebeslissen over de behandeling. De zorgverlener moet u altijd mondeling informeren. Dit kan aangevuld worden met schriftelijke informatie.U hebt recht op informatie over:

 

  • uw ziekte
  • aard en doel van de behandeling of het onderzoek en van de uit te voeren verrichtingen
  • gevolgen en risico’s daarvan
  • andere methoden van behandeling of onderzoek die in aanmerking komen
  • gevolgen van niet behandelen of niet onderzoeken
  • de nazorg

 

Met deze informatie kunt u zelf beslissen of u wel of niet een bepaalde behandeling wilt ondergaan.

Begrijpt u iets niet? Of bent u iets vergeten? Vraag dan vooral om uitleg.

 

Misschien wilt u bepaalde informatie niet ontvangen. Dat is uw keuze. De hulpverlener zal deze keuze respecteren zolang dat niet nadelig is voor u. Is dat wel het geval, dan zal hij of zij u toch moeten informeren.
Daarnaast hoeft de hulpverlener niet zonder meer te doen wat u hem of haar als patiënt vraagt. De deskundigheid en het inzicht van de hulpverlener spelen daarbij een rol.