Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Vernietigen dossier

Dossiergegevens worden in het algemeen tot twintig jaar na het laatste contact met u als patiënt bewaard. Na deze periode worden ze in principe vernietigd. U kunt ook zelf om vernietiging van uw dossier vragen. Hiervoor geldt echter wel een aantal regels.

 

Vernietiging van het medisch dossier betekent voor u dat bijzonderheden over uw behandeling niet meer inzichtelijk zijn.Soms zijn medische gegevens vastgelegd op een gegevensdrager (ICT systeem) waarvan het technisch onmogelijk is om deze te verwijderen.In dat geval maken wij de gegevens, voor zover mogelijk, anoniem. De gegevens zijn dan niet meer te herleiden naar u als patiënt.

 

Wilt u (een deel van) uw medisch dossier laten vernietigen? Dat kan door middel van het invullen en opsturen van het aanvraagformulier. Voor u tot indienen van een verzoek tot vernietiging van uw dossier overgaat, adviseren wij u de folder, procedure vernietiging(deel) medisch dossier,  goed te lezen.

 

Klik hier om voor uzelf de aanvraag in te dienen.

Klik hier om als wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag in te dienen.