Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Gebruikersvoorwaarden MijnMeander

MijnMeander is het patiëntenportaal van Meander Medisch Centrum (verder: Meander). Dit webportaal biedt u, als patiënt van Meander, de mogelijkheid om op een veilige manier informatie uit te wisselen met Meander.

 

Privacy en veiligheid

 • MijnMeander is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Dit geldt voor alle informatie die Meander in dit webportaal heeft geplaatst.
 • MijnMeander kunt u uitsluitend gebruiken door in te loggen met uw DigID. Meander gebruikt DigID om uw identiteit vast te stellen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik van DigID en voor informatie in MijnMeander die openstaat op uw scherm en die u heeft gedownload van MijnMeander.
 • U zorgt er voor dat derden, die daartoe niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw scherm en daarmee tot uw gegevens.
 • U logt uit op het moment dat u MijnMeander niet meer actief gebruikt en sluit daarna de browser.
 • U zorgt zelf voor adequate beveiliging van uw computer, tablet en/of smartphone.
 • Meander neemt alle veiligheidsmaatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om veilig gebruik van het webportaal te kunnen garanderen. Al het elektronisch verkeer tussen Meander en uw computer, tablet of smartphone is gecodeerd. Dit betekent dat dit verkeer niet door anderen dan uzelf kan worden gelezen.

 

Inzage in medisch dossier

Via het patiëntenportaal MijnMeander kunt u gedeeltes van uw medisch dossier inzien. Houd u hierbij rekening met het volgende:

 

 • Het inzien van medische informatie brengt risico’s met zich mee. Het is mogelijk dat u de informatie niet begrijpt of dat u ongerust wordt. Wat u in dit geval kunt doen, leest u in de vragen en antwoorden over dossierinzage in het portaal.
 • Er kan tijd zitten tussen het moment dat een uitslag bekend is en het moment dat u hierover met uw arts in gesprek kunt gaan.
 • U bepaalt zelf of u uitslagen van onderzoek vooraf wilt bekijken. Uitslagen zijn een momentopname en vormen een onderdeel van de diagnosestelling. Meestal zijn uitslagen van verschillende onderzoeken niet allemaal tegelijk bekend. Uw behandelaar vertelt tijdens uw volgende afspraak wat de uitslagen betekenen.
 • Afwijkende uitslagen hoeven geen reden tot zorg te zijn. Er kan een verklaring voor zijn. Uw behandelend arts zal de uitslagen met u bespreken en uitleggen. Indien een onderzoek door uw huisarts is aangevraagd, bespreekt uw huisarts de uitslagen met u. Is een onderzoek door uw behandelend specialist in Meander aangevraagd, dan bespreekt uw specialist de uitslagen met u. Hij/zij gebruikt daarvoor eventueel ook de uitslagen van andere onderzoeken.
 • Schat bij vragen zelf in hoe dringend deze voor u zijn. Lees wat u kunt doen in de vragen en antwoorden over dossierinzage in het portaal.
 • Indien u gebruik wilt maken van uw recht om niet te weten, logt u niet in op het portaal MijnMeander of schakelt u in het portaal online dossierinzage uit.