Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Wie komt u allemaal tegen?

(Leerling-)verpleegkundigen
U krijgt het meeste te maken met verpleegkundigen. Daarnaast werken er op de meeste afdelingen leerling-verpleegkundigen en studenten. Zij werken altijd onder supervisie van een verpleegkundige. Dag en nacht zijn (leerling-)verpleegkundigen aanwezig. Zij werken samen in één team en zijn verantwoordelijk voor uw verzorging en verpleging. Zij geven u ook informatie, voorlichting en instructie.

Medisch specialisten
Uw dokter (medisch specialist) is verantwoordelijk voor uw medische zorg, zoals onderzoeken, behandelingen en medische begeleiding. Hij informeert u over uw ziekte en de nodige onderzoeken en behandelingen. Als u vóór de opname op het spreekuur bent geweest, hebt u al met de medisch specialist kennisgemaakt. Soms roept de medisch specialist de hulp in van andere deskundigen. De resultaten bespreekt hij met u.

Arts(-assistent)
Een arts-assistent is een arts die de opleiding Geneeskunde heeft voltooid, basisarts is, en verder studeert voor medisch specialist. De arts-assistent die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling wordt ook wel afdelingsarts genoemd. Arts-assistenten worden begeleid en nemen belangrijke beslissingen altijd samen met een medisch specialist. Zij werken altijd onder (eind)verantwoordelijkheid van een medisch specialist. In een gevorderd stadium van de opleiding handelen arts-assistenten zelfstandig. Dit betekent dat u, als u daarmee instemt, behandeld of geopereerd kunt worden door een arts-assistent. Deze zal dan voor de behandeling of operatie met u kennismaken.

Co-assistenten
Een co-assistent is een student geneeskunde die leert voor basisarts en stage loopt in het ziekenhuis. Coassistenten werken altijd onder leiding van een arts-assistent of een medisch specialist.

Service-assistenten
De service-assistent brengt u van en naar de afdeling. Zij deelt het maaltijden en drinken uit en vult de voorraad in de kasten op uw kamer bij.

Medewerkers van buiten de afdeling
U kunt ook te maken krijgen met andere professionals met een specifieke deskundigheid, zoals de fysiotherapeut, diëtist, gespecialiseerd verpleegkundige of geestelijke verzorger. Als het nodig is, verwijst uw medisch specialist of een verpleegkundige naar medewerkers van buiten de afdeling met specifieke deskundigheid. Tijdens uw opname zijn aan het bezoek of de behandelingen van deze medewerkers voor u geen kosten verbonden.

Vrijwilligers
In Meander Medisch Centrum  zijn vrijwilligers van UVV actief. U kunt hen vragen u te begeleiden naar de kerkdienst of activiteiten, of als u een boodschapje wilt doen. Ook maken zij u graag wegwijs in het ziekenhuis.

Schoonmaakmedewerkers
De schoonmaakmedewerkers reinigen dagelijks de vloer en het sanitair op de afdeling en uw kamer. De schoonmaakactiviteiten zijn aan strikte hygiëne- en veiligheidsregels gebonden.