Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Ontslag uit het ziekenhuis

De medisch specialist besluit wanneer verblijf in het ziekenhuis voor u niet langer noodzakelijk is. Onze medewerkers bespreken met u de eventuele vervolgbehandeling en de ondersteuning thuis of in een zorginstelling. U kunt op ieder moment van de dag of de week ontslagen worden uit het ziekenhuis. Soms is dat tijdstip pas kort van tevoren bekend.

Als u zich thuis nog niet kunt redden
Het kan zijn dat u zich straks thuis (nog) niet zelf kunt redden. Na overleg met maatschappelijk werk of met de verpleegkundige kan de transferverpleegkundige van Bureau Nazorg met u en uw familie zoeken naar een passende oplossing. 

 

Lees meer over revalidatiezorg na ziekenhuisopname.

Vervoer na ontslag
De verpleegkundige bespreekt met u hoe u naar huis, het verzorgings- of verpleeghuis of revalidatiecentrum gaat. U zorgt zelf voor vervoer, behalve als u op medisch advies speciaal vervoer nodig heeft. In dat geval regelt de verpleegkundige dat u met een taxi of ambulance wordt vervoerd. Vraag uw verpleegkundige om een schriftelijke verklaring van de medisch specialist of arts-assistent. U betaalt het vervoer eerst zelf. Daarna stuurt u de rekening van het vervoer samen met de verklaring naar uw zorgverzekeraar. Deze betaalt mogelijk de kosten aan u terug, eventueel met inhouding van uw wettelijke eigen bijdrage.

 

Gouden Zorgkaart

Tip: Op de website Gouden Zorgkaart vindt u het lokale aanbod van zorg- en welzijnsinstellingen. Handig als u of uw naaste na het ontslag uit het ziekenhuis nog iets wilt regelen, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een maaltijd of vervoer.