Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Onderzoek en behandeling

Uw arts bespreekt met u welke onderzoeken en behandelingen u moet ondergaan en de resultaten daarvan. Vraagt u gerust naar de consequenties van de behandeling of het onderzoek, zoals pijn, ongemak en/of eventuele gevolgen. Als het nodig is, gaan behandelingen en onderzoeken tijdens het bezoekuur door. In dat geval verzoeken wij uw bezoek om uw kamer te verlaten.

 

Privacy en contactpersoon

Wij hebben met u afgesproken wie uw contactpersoon is in de tijd dat u in het ziekenhuis verblijft. Uw contactpersoon is de schakel tussen u en uw familie en naasten. U ontvangt altijd zelf als eerste informatie van de medisch specialist over uw gezondheid. Wij verstrekken geen (medische) informatie aan derden zonder uw
uitdrukkelijke toestemming.

 

In verband met uw privacy is de contactpersoon de aangewezen persoon om uw bezoek te informeren over waar u ligt en hoe het met u gaat, indien u hier zelf niet toe in staat bent. Onze medewerkers mogen deze informatie niet delen aan de telefoon of de informatiebalie. Dit is in het belang van uw privacy.


Wij nemen alleen in bijzondere omstandigheden contact op met uw contactpersoon. Bijvoorbeeld na een operatie om verslag uit te brengen of als uw gezondheid ineens verslechtert.