Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Extra aandacht voor kwetsbare ouderen

Een ziekenhuisopname is voor iedereen spannend. Voor ouderen geldt dit nog meer. Naast spanning hebben zij angst: kan ik straks nog steeds wat ik nu kan? en onzekerheid: kan ik nog wel terug naar huis? Daarnaast lopen oudere mensen in het ziekenhuis extra risico’s, zoals: verward raken, vallen of lichamelijk achteruit gaan.

 

Extra aandacht en positieve afleiding

Meander ziet deze mensen als kwetsbaar en heeft daarom extra aandacht voor deze patiënten. Geschoolde vrijwilligers ondersteunen kwetsbare ouderen tijdens hun opname door een praatje, gezelschap bij de lunch, een wandelingetje, een spelletje doen en oriëntatie in tijd of plaats.

 

Vrijwilliger doet spelletje met kwetsbare oudere

 

Programma HELP

Op basis van het Amerikaanse Hospital Eldery Life Program (HELP) en de ervaringen van andere ziekenhuizen in Nederland met dit programma is in Meander een team van vrijwilligers opgeleid om deze patiënten extra aandacht en positieve afleiding te geven. Dit doen zij op de plek waar de kwetsbare ouderen zijn: in de kliniek. De vrijwilligers zijn getraind door een fysiotherapeut, geriatrieverpleegkundige, logopedist, diëtist, geestelijk verzorger en activiteitentherapeut op vier onderdelen:

  • Oriëntatie: hulp bij praktische zaken, een gesprekje, oriëntatie in tijd en plaats of samen de krant lezen.
  • Activiteiten: een spelletje spelen met één of meer patiënten, muziek luisteren, een stukje wandelen of een activiteit met behulp van de activiteitenbox.
  • Bewegen: activering op bed, in de stoel of staand, afhankelijk van wat een patiënt kan en wat de verpleegkundige aangeeft dat kan, een wandelingetje of oefeningen doen.
  • Voeding: lunchen in de lounge of gezelschap tijdens de maaltijd op de kamer.

 

Dit team van vrijwilligers heeft één gezamenlijk doel: kwetsbare ouderen helpen om zo actief mogelijk te blijven functioneren tijdens de opname in ons ziekenhuis. Hierdoor wordt het risico op achteruitgang, zowel cognitief als fysiek, kleiner. Els van Zuijlen, één van de HELPers: "We kunnen heel veel betekenen voor een patiënt. Zoals zonet, ik heb heel gezellig gegeten en gepraat met een mevrouw die anders alleen op haar kamer zou zitten. Dat is heel waardevol."

 

Als u 70 jaar of ouder bent, dan kan het zijn dat u door de verpleegkundige of een vrijwilliger benaderd wordt, waarna een vrijwilliger u kan bezoeken.