Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Kwaliteitsresultaten en prestatie-indicatoren

Alle ziekenhuizen in Nederland leggen verantwoording af over de geleverde prestaties. Deze verantwoording vindt plaats op diverse manieren en aan verschillende partijen, zoals de Inspectie voor Gezondheidszorg, patiëntenorganisaties of zorgverzekeraars.

Prestatie-indicatoren
Het afleggen van verantwoording vindt vaak plaats door middel van prestatie-indicatoren. Indicatoren hebben betrekking op diverse aspecten van de zorg (bijvoorbeeld zorginhoudelijk, financieel, mate van patiënttevredenheid).

Intern worden prestatie-indicatoren gebruikt om de kwaliteitsresultaten systematisch te volgen en continu te verbeteren.
Extern worden veel resultaten op prestatie-indicatoren gepubliceerd op internet. Hierdoor zijn de resultaten van ziekenhuizen voor iedereen toegankelijk en onderling vergelijkbaar.

Vergelijk Meander met andere ziekenhuizen op:


Meander al jaren uitstekende en veilige kwaliteit van zorg volgens AD en Elsevier
De media maken regelmatig gebruik van deze gegevens. In 2018 stond Meander op de 2de plek in de AD Ziekenhuis Top 100 voor topklinische ziekenhuizen en ook in de Elsevier Beste Ziekenhuizen 2018 had Meander een goede score. Beiden onderschrijven hiermee dat Meander al jaren garant staat voor uitstekende en veilige kwaliteit van zorg.