Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Sterftecijfers/HSMR Meander Medisch Centrum

Ziekenhuizen houden bij hoeveel patiënten er jaarlijks overlijden. Het aantal overleden patiënten binnen Meander Medisch Centrum wordt vergeleken met de andere ziekenhuizen in Nederland. Om de sterftecijfers van ziekenhuizen met elkaar te vergelijken, worden de jaarlijkse aantallen vertaald naar de Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR). Bij de berekening van de HSMR wordt rekening gehouden met allerlei zaken, omdat ziekenhuizen en hun patiënten onderling van elkaar verschillen.

 

Een sterftecijfer van 100 wil zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Een sterftecijfer hoger dan 100 kan betekenen dat er meer patiënten zijn overleden dan verwacht. De verwachte sterfte is de sterfte die wordt verwacht op basis van kenmerken van de patiënt, zoals bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd, het geslacht en het aantal patiënten dat met spoed wordt opgenomen.

 

HSMR Meander van 2017

De HSMR van 2017 van Meander is 106. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Echter het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 97 – 115. Dat betekent dat de HSMR voor 2017 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

 

De HSMR over de periode 2015 t/m 2017 is 106. Deze HSMR is statistisch significant hoger dan het landelijk gemiddelde. De verhoogde HSMR wordt met name veroorzaakt door de HSMR van 2015, deze was toen 115. De afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaken van deze verhoogde HSMR en zijn veel verbeteringen doorgevoerd, onder andere in de wijze van registreren. Naar verwachting zal de HSMR over 2018 rond het landelijk gemiddelde uitkomen.

 

Sinds de publicatie van de HSMR in 2012 doet Meander nader onderzoek naar de sterftecijfers, de wijze van registratie en naar dossiers van overleden patiënten. Dit leidt tot verbeteringen in behandeling en in de registratie. Meander Medisch Centrum volgt de ontwikkeling van de cijfers maandelijks met behulp van een ICT-tool. Hierdoor kunnen we vroegtijdig stijgingen in de HSMR signaleren en indien nodig onderzoek doen naar de oorzaak.

 

Wilt u meer weten over hoe de (H)SMR tot stand komt, dan kunt u kijken op de website van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Bekijk de SMR’s van Meander Medisch Centrum over de verslagjaren 2015-2017.