Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Sterftecijfers/HSMR Meander Medisch Centrum

Ziekenhuizen houden bij hoeveel patiënten er jaarlijks overlijden. Het aantal overleden patiënten binnen Meander Medisch Centrum wordt vergeleken met de andere ziekenhuizen in Nederland. Om de sterftecijfers van ziekenhuizen met elkaar te vergelijken, worden de jaarlijkse aantallen vertaald naar de Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR). Bij de berekening van de HSMR wordt rekening gehouden met allerlei zaken, omdat ziekenhuizen en hun patiënten onderling van elkaar verschillen.

 

Een sterftecijfer van 100 wil zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Een sterftecijfer hoger dan 100 kan betekenen dat er meer patiënten zijn overleden dan verwacht. De verwachte sterfte is de sterfte die wordt verwacht op basis van kenmerken van de patiënt, zoals bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd, het geslacht en het aantal patiënten dat met spoed wordt opgenomen.

 

HSMR Meander van 2019

De HSMR van 2019 van Meander is 101. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 93 – 110. Dat betekent dat de HSMR voor 2019 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

 

De HSMR over de periode 2017 t/m 2019 is 102. Ook deze uitkomst is niet significant afwijkend van het landelijk gemiddelde.

 

Sinds de publicatie van de HSMR in 2012 doet Meander nader onderzoek naar de sterftecijfers, de wijze van registratie en naar dossiers van overleden patiënten. Dit leidt tot verbeteringen in behandeling en in de registratie. Meander Medisch Centrum volgt de ontwikkeling van de cijfers maandelijks met behulp van een ICT-tool. Hierdoor kunnen we vroegtijdig stijgingen in de HSMR signaleren en indien nodig onderzoek doen naar de oorzaak.

 

Wilt u meer weten over hoe de (H)SMR tot stand komt, dan kunt u kijken op de website van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Bekijk de SMR’s van Meander Medisch Centrum over de verslagjaren 2017-2019.