Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Peter Kreekprijs 2012

Meander Medisch Centrum heeft een lange traditie in kwaliteitsprojecten om de zorg ‘gewoon beter’ te maken. Onderdeel daarvan is de jaarlijkse uitreiking van de Peter-Kreekprijs.

Elke dag van het jaar zetten medewerkers en medisch specialisten van Meander Medisch Centrum zich in om de kwaliteit van zorg verbeteren. Regelmatig worden daarvoor kwaliteitsprojecten opgezet. In 2012 waren dat bijvoorbeeld een interventiesysteem voor ernstig zieke patiënten, automatisering van de medicatieverdeling, het veiliger omgaan met weefsel, een scholingsprogramma voor verpleegkundigen, een voorlichtingsfilm voor staarpatiënten, het verbeteren van de veiligheid voor verwarde patiënten en een groepstraining voor mensen die een beroerte hebben gehad. Stuk voor stuk dragen ze bij aan zorg die veilig, deskundig en patiëntgericht is.

Genomineerden kwaliteitsprojecten 2012