Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Infecties na een operatie

Veiligheid is prioriteit nummer 1 in de operatiekamers van Meander Medisch Centrum. Daar is de afgelopen jaren flink in geïnvesteerd. Zowel in technische voorzieningen (bijvoorbeeld om de luchtkwaliteit te verbeteren), in protocollen (bijvoorbeeld door te werken met de Veiligheidschecklist), als in termen van gedrag. Medewerkers (dokters en OK-assistenten) worden direct aangesproken wanneer ze zich niet aan deze afspraken houden. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat de kans op een infectie na een operatie zo klein mogelijk is. Op deze pagina kunt u daar meer over lezen.
 

  • Er is een zeer strikte hygiënediscipline op de OK’s in Meander. Deze discipline wordt actief gehandhaafd, er worden maandelijks controles uitgevoerd en medewerkers worden aangesproken op hun gedrag. In augustus 2012 heeft het kwaliteitsinstituut voor de zorg NIAZ een audit uitgevoerd. De auditoren waren zeer positief over de veiligheidscultuur die zij aantroffen op de OK’s. in 2011 is er een uitgebreid onderzoek gehouden door de Inspectie voor de Volksgezondheid, eveneens met een positief resultaat. Ook op het dragen van de vereiste OK-kleding wordt toegezien, evenals op het niet-dragen van sieraden.

 

  • Het aantal deurbewegingen wordt geregistreerd bij iedere operatie. We gaan zelfs nog verder met permanente ruimtebewaking via Lighthouse: daarin wordt temperatuur, druk en vochtigheid permanent in de gaten gehouden. Zodra een ruimte buiten de normen valt gaat deze op ‘rood’. Als dat lampje brandt, gaan we niet opereren. Eerst moet het licht weer op groen staan.

 

  • Als antibiotica gegeven moet worden, dan wordt zeer strikt toegezien op het juiste moment van toedienen, want daar gaat het met name om. Niet te vroeg en niet te laat. Dit is volledig ingepland in de procesgang op de OK. We registreren dit ook per operatie.

 

  • De zorg voor een goede temperatuur begint al voordat de patiënt op OK komt. Tijdens de operatie in Meander zijn er warmtedekens voor de patiënt om hem/haar optimaal op temperatuur te houden. De temperatuur van de patiënt voor, tijdens en na operatie wordt geregistreerd.

 

  • Er zijn expliciete afspraken om zeer terughoudend te zijn met ontharen voorafgaand aan een operatie. Alleen wanneer de operateur het om operatietechnische redenen noodzakelijk vindt, kan daar van afgeweken worden. ALS er al onthaard moet worden, gebeurt dat zo kort mogelijk voor de operatie en volgens de meest hygiënische technieken. Steekproeven worden genomen om de naleving te controleren.

 

  • Ziekenhuizen registreren niet voor alle ingrepen die zij uitvoeren het aantal postoperatieve wondinfecties. De registratie is zeer arbeidsintensief, onder meer omdat allerlei patiëntgegevens meegenomen moeten worden om een goede vergelijking te kunnen maken met andere ziekenhuizen. In Meander Medisch Centrum worden voor vijf ingrepen het aantal postoperatieve wondinfecties geregistreerd.

 

  • Voor heup- en knie-operaties heeft Meander Medisch Centrum een kwaliteitskeurmerk, omdat de zorg rond deze operaties naar het oordeel van de verzekeraar goed is. Het aantal infecties bij deze ingrepen is ‘normaal’, dat wil zeggen rond het gemiddelde. Daarnaast registreren we infecties bij drie soorten ingrepen op het gebied van borstkanker. Ook daar scoren we gemiddeld tot goed.