Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070
Onderzoeksbureau Interactive Studios voert voor Meander Medisch Centrum een ervaringsonderzoek uit. Indien u hiervoor bent geselecteerd, ontvangt u op uw huisadres een brief met een code. Heeft u vragen over dit onderzoek? Kijk hieronder of uw vraag erbij staat, met het antwoord. U vindt ook informatie hoe u kunt handelen indien u niet benaderd wilt worden voor dit onderzoek.

01. Hoe kan ik deelnemen?
02. Hoe worden patiënten op de hoogte gesteld van de resultaten?
03. Ik ben de uitnodigingsbrief kwijt. Hoe kan ik alsnog meedoen aan het onderzoek?
04. Ik wil niet benaderd worden voor het onderzoek, hoe kan ik dat kenbaar maken?
05. Is het onderzoek anoniem?
06. Hoe is mijn privacy gewaarborgd?
07. Waar kan ik terecht met vragen over het invullen van de vragenlijst?
08. Wat heb ik als patiënt aan het onderzoek?
09. Wat houdt het patiënttevredenheidsonderzoek in?
10. Wat voor consequenties heeft deelname aan het onderzoek?
11. Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?
12. Welke patiënten worden benaderd?