Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Hoe ervaart u als patiënt de zorg in Meander Medisch Centrum? Om daarachter te komen, voeren we diverse onderzoeken uit. Het kan zijn dat u hiermee te maken krijgt. Hieronder vindt u uitleg over deze onderzoeken.


CQI-onderzoek (ervaringsonderzoek)

Omdat wij graag willen weten hoe u de zorg en dienstverlening in ons ziekenhuis ervaart, meten wij jaarlijks uw ervaringen met de CQI-vragenlijst. De resultaten gebruiken we om de patiëntenzorg en de service in het ziekenhuis te verbeteren. Onderzoeksbureau MediQuest voert voor ons dit onderzoek uit. Als u bent geselecteerd om mee te doen, krijgt u een uitnodigingsbrief met een unieke inlogcode waarmee u dit onderzoek thuis kunt doen. De resultaten worden anoniem inzichtelijk gemaakt voor Meander Medisch Centrum. Dit betekent dat de antwoorden niet te herleiden zijn naar een bepaalde patiënt. Uiteraard dragen wij zorg voor de bescherming van uw persoonsgegevens. 

Het cijfer in 2017 was een 8,5.

 

Onderzoek op poliklinieken (PPP Zorg)

Via een iPad op de poli kunt u direct na uw bezoek uw ervaringen doorgeven. Deze patiëntenfeedback wordt dagelijks bekeken en indien nodig worden direct verbeteracties doorgevoerd. De iPad zuilen vindt u op alle poliklinieken en een aantal onderzoeks- en behandelafdelingen in Meander Medisch Centrum. 

 

Onderzoek op verpleegafdelingen (Patientervaring.nl)
Op verpleegafdelingen maken we gebruik van Patiëntervaring.nl om informatie te verkrijgen over hoe u de zorg tijdens uw opname heeft ervaren. U ontvangt bij het ontslag een brief met een inlogcode voor een website. Via die website krijgt u een aantal vragen voorgelegd. De uitkomsten helpen ons om de zorg verder te verbeteren.

 

Meander Klantenpanel

Voor een breed scala aan onderwerpen is het mogelijk om een klantenpanel te organiseren. Een beperkt aantal patiënten/naasten gaat onder deskundige, onafhankelijke leiding in gesprek over een bepaald onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan 'mantelzorg'. De uitkomsten worden gebruikt om het beleid van het ziekenhuis verder te ontwikkelen. Meld u nu aan voor het Meander Klantenpanel >

 

Zorgkaart Nederland

U kunt uw waardering voor een zorgverlener van Meander Medisch Centrum plaatsen op Zorgkaart Nederland (naar de website). Wij monitoren de cijfers en reacties die op Zorgkaart Nederland verschijnen en gaan hiermee aan de slag, als de cijfers daartoe aanleiding geven. Lees meer over Zorgkaart Nederland in Meander Medisch Centrum >


Spiegelbijeenkomsten
Jaarlijks organiseert Meander voor verschillende patiëntengroepen ‘spiegelbijeenkomsten’. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen patiënten over hun ervaringen in Meander en luisteren zorgverleners toe. Zo horen de medewerkers van Meander rechtstreeks welke punten de patiënt positief beoordeelt en waar verbeteringen mogelijk zijn.


Andere vormen van onderzoek

  • Mystery guest

Af en toe zet Meander een acteur in die als ‘mystery guest’ het ziekenhuis bezoekt en de opgedane ervaringen na afloop terugkoppelt aan de betrokken afdelingen.

  • Focusgroep

In een kleine groep geven patiënten hun mening over hoe zij tegen een bepaalde nieuwe dienst of 'zorgproduct' aankijken. Bijvoorbeeld een avondspreekuur: waar moet dat aan voldoen? 

  • Interview

Door middel van telefonische of mondelinge interviews vernemen we hoe patiënten de zorg beleven. Bijvoorbeeld bij een heropname of in geval van een chronische ziekte. 


Klachten
Ook van klachten is veel te leren. Meander registreert klachten systematisch en past de organisatie en de zorg waar nodig aan. Kijk voor meer informatie op de pagina Vertel het ons op deze website.

Cliëntenraad 
Uiteraard heeft Meander ook een Cliëntenraad die de Raad van Bestuurt adviseert over allerlei zaken. Kijk voor meer informatie op de pagina Cliëntenraad op deze website.


Uw mening geven
Wilt ook u uw mening geven over ervaringen bij Meander? Heeft u suggesties voor verdere verbetering?
Vul het formulier hieronder in.

Forms Experience Portlet

Actions
Loading...
Deze portlet is niet geconfigureerd, of de instellingen zijn onjuist. Kies "Gedeelde instellingen bewerken" om een toepassing te selecteren of vraag de beheerder om hulp.