Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Klantenpanel

Voor een breed scala aan onderwerpen is het mogelijk om een klantenpanel te organiseren. We doen dit om de ervaringen, wensen en tips van onze patiënten in kaart te brengen. Het kan gaan om 

  • peilen van meningen over de zorg die we bieden
  • raadpleging van patiënten als achterban
  • mening over hoe het ziekenhuis met een bepaald thema omgaat, neem als voorbeeld 'mantelzorg

 

De uitkomsten worden gebruikt om het beleid van het ziekenhuis verder te ontwikkelen. Het gaat niet om marktonderzoek, daarvoor worden andere middelen gebruikt.

 

Doet u mee aan het Meander Klantenpanel?

De vaste vorm van een klantenpanel is dat een beperkt aantal patiënten/naasten onder deskundige, onafhankelijke leiding in gesprek gaat over een bepaald onderwerp. Daarnaast starten we in 2016 een doorlopend, digitaal klantenpanel. Dit houdt in dat u per e-mail wordt benaderd met een vragenlijst. 

 

Wij gebruiken uw gegevens alleen om u te benaderen over de onderwerpen die u zelf aangeeft. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.