Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

HKZ-certificering dialyse

De dialysecentra van Niercentrum Midden-Nederland voldoen aan alle eisen voor het bieden van goede en veilige patiëntenzorg. Hiervoor is in 2009 als eerste in Nederland het kwaliteitscertificaat volgens de nieuwe normen van kwaliteitsinstituut HKZ (stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) ontvangen. Op 1 augustus 2015 heeft het Niercentrum opnieuw het HKZ-certificaat ontvangen. 


Om de kwaliteit van dialysecentra te borgen, heeft HKZ normen opgesteld waaraan een dialysecentrum moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de keuzemogelijkheden die een patiënt heeft voor zijn behandeling en de aanwezigheid van voldoende en gekwalificeerd personeel. Ook een belangrijke eis van HKZ is dat dialysecentra preventief te werk gaan op het gebied van patiëntveiligheid.

Lees meer over de in Amersfoort, Harderwijk en het vakantiedialysecentrum Eemhof.