Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Interne audits

Bij een interne audit bezoeken medewerkers van de ene afdeling in Meander een collega-afdeling. Zij onderzoeken daar de gang van zaken rond een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld de medicatieveiligheid, infectiepreventie of specifieke zorgprocessen, zoals de acute zorg voor kinderen.

Deze interne audiotoren geven na afloop hun bevindingen terug aan de afdeling in de vorm van een rapportage. Daarin staat wat goed gaat en wat beter kan. De afdeling maakt een plan om de genoemde punten te verbeteren.

Normen
De audits vinden plaats op basis van vooraf vastgestelde normen. Deze normen zijn afgeleid van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ), van andere landelijk erkende normen en wetten en van afspraken binnen Meander.

Meer informatie over NIAZ vindt u op de website www.niaz.nl.