Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

SONCOS-normen oncologie

De SONCOS-normen geven inzicht in de kwaliteit van de oncologische zorg voor patiënten met kanker. Naast kwalitatieve eisen stelt SONCOS ook eisen aan de volumes bij de behandeling van kanker. Per tumorsoort zijn criteria opgesteld waaraan ziekenhuizen, artsen en professionals minimaal moeten voldoen om optimale zorg voor oncologische patiënten te kunnen bieden.

 

SONCOS staat voor Stichting Oncologische Samenwerking. SONCOS is een platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO).

 

 

Lees hier meer over de SONCOS-normen in Meander Medisch Centrum.