Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Letselschade

Letselschade

Als u van mening bent dat het ziekenhuis, de medewerker of de medisch specialist aansprakelijk is voor de letselschade die u hebt geleden en u wilt hiervoor een schadeclaim indienen, dan kunt u voor meer informatie over deze procedure terecht bij de klachtenfunctionaris. Deze doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid. Dit beoordeelt MediRisk, de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis. 

 

Fout of complicatie?

Het is van belang onderscheid te maken tussen een fout en een complicatie. Een medische ingreep kan onbedoelde gevolgen hebben. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat de zorgverlener fout heeft gehandeld. Bij elke ingreep bestaat namelijk een kleine of grotere kans op een ongunstige uitkomst. Meander c.q. MediRisk kent een vergoeding toe als blijkt dat de betrokken zorgverlener verwijtbaar heeft gehandeld.

 

Contact

Wij adviseren u om eerst een gesprek aan te gaan met de betreffende zorgverlener. Voor onafhankelijke advisering en ondersteuning kunt u zich wenden tot het Landelijk Meldpunt Zorg www.landelijkmeldpuntzorg.nl of De Letselschade raad, www.deletselschaderaad.nl.

Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen, kunt u een brief schrijven aan de Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum, Postbus 1502, 3800 BM Amersfoort. 

 

Film

Bekijk voor meer informatie de film van MediRisk, waarin het claimproces stap voor stap in beeld komt:

http://www.medirisk.nl/film-het-claimproces-stap-voor-stap-beeld.