Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Zaakschade

Informatie over melding materiële schade, verlies of diefstal
Tijdens uw verblijf in Meander Medisch Centrum is er schade ontstaan aan uw eigendom of bent u eigendom kwijtgeraakt. In onderstaande informatie leest u of u de schade bij ons kunt verhalen.

 

Wij vergoeden alleen:

  • Als vaststaat dat wij aansprakelijk zijn voor de schade, het verlies of de diefstal. Het moet voor ons duidelijk zijn dat ‘het ziekenhuis’ of een medewerker van het ziekenhuis verantwoordelijk is voor het ontstaan van de schade of het verlies. De leidinggevende van de afdeling moet ook erkennen dat de schade door ons is ontstaan.
  • Alleen eigendommen die u in het dagelijkse leven nodig heeft. Denk hierbij aan uw bril, uw gehoorapparaat of uw gebitsprothese. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van waardevolle spullen die u in het dagelijkse leven niet nodig heeft, zoals sieraden. Ook het meenemen van laptops, telefoons en dergelijke is voor eigen risico. Laat geld en waardevolle spullen daarom thuis of geef ze mee naar huis.
  • Als de schade niet elders door u te verhalen is. Het is in Nederland gebruikelijk, ook wanneer het ziekenhuis aansprakelijk is, eerst de materiële schade bij de eigen verzekering te verhalen. Dat betekent dat u de rekening voor bijvoorbeeld een nieuw gehoorapparaat, gebitsprothese of bril eerst indient bij uw zorgverzekering. Een kopie van de brief van uw verzekeraar over welke vergoeding u heeft ontvangen (of een afwijzing) kunt u dan samen met het schadeformulier bij ons indienen.

 

Vaststellen van de vergoeding
Wij stellen de eventuele schadevergoeding vast op basis van de richtlijnen van onze verzekeraar. Wij berekenen de hoogte van de eventuele schadevergoeding bijvoorbeeld door rekening te houden met de dagwaarde van uw beschadigde of zoekgeraakte eigendom. Daarom vragen wij u bij het indienen van een schadeclaim de aankooprekening mee te sturen. Heeft u geen rekening meer van uw eigendom dan kunt u die vaak nog wel opvragen bij degenen bij wie u het eigendom gekocht heeft.

 

Komt u op grond van bovenstaande in aanmerking voor vergoeding vanuit het ziekenhuis, vul dan het schadeformulier volledig in via deze link.