Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Klachtenregeling

Meander Medisch Centrum heeft een klachtenregeling, gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

Lees de klachtenregeling van Meander Medisch Centrum.

 

Meer informatie
Voor meer informatie over klachten en geschillen in de zorg, kunt u terecht op: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.