Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Klachtenafhandeling

U heeft een klacht ingediend en dan? 

  • De klachtenfunctionaris neemt zo spoedig mogelijk contact met u op voor aanvullende informatie en om uw wensen te bespreken. Wat beoogt u met uw klacht? Wilt u een telefonische of schriftelijke reactie of wellicht een (bemiddelings)gesprek? De klachtenfunctionaris onderzoekt of uw klacht bemiddelbaar is. Meestal is dat zo, maar als dat niet zo is, informeert de klachtenfunctionaris welke mogelijkheden u dan heeft om uw klacht onder de aandacht te brengen of op te lossen en verwijst u.
  • Wanneer uw klacht in bemiddeling wordt genomen, dan legt de klachtenfunctionaris uw klacht voor aan direct betrokkene (medewerker of leidinggevende of medisch specialist) om zijn of haar kant van uw ervaring te horen. Afhankelijk van wat u wenst, wordt de klacht gemeld, verzocht om een (schriftelijke of mondelinge) reactie of verzocht om een (bemiddelings)gesprek.
  • De klachtenfunctionaris stuurt de klacht ook in kopie aan de betrokken (medisch) manager.
  • De klachtenfunctionaris streeft ernaar om binnen zes weken, of zoveel eerder als mogelijk, tot een afronding te komen. Soms is meer tijd nodig voor een zorgvuldige reactie. Als daar goede reden voor is, kan het maximaal tien weken duren voordat de klacht is afgerond.
  • Nadat u een reactie heeft gekregen op uw klacht, vraagt de klachtenfunctionaris of de klacht naar tevredenheid is opgelost. Is dat het geval, dan is de klacht afgerond. Is dat niet het geval, dan bespreekt de klachtenfunctionaris het verdere verloop met u.
  • Uw klacht of melding wordt geregistreerd, eventueel anoniem. Voor het verbeteren van de zorg- en dienstverlening is het van belang op de hoogte te zijn van de aard van de klachten, zodat we soortgelijke klachten in de toekomst kunnen voorkomen. De Raad van Bestuur en de medewerker kwaliteit en veiligheid ontvangen, in geanonimiseerde vorm, uw klacht. Uw klacht wordt nooit in uw medisch dossier opgenomen.

 

Doorverwijzing buiten Meander Medisch Centrum
Heeft u uw klacht voorgelegd aan de klachtenfunctionaris of de Klachtencommissie, maar is uw klacht niet naar uw tevredenheid opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een instantie buiten Meander Medisch Centrum. De klachtenfunctionaris kan u daarover informeren. Meander Medisch Centrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen.