Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Leden Cliëntenraad Meander Medisch Centrum

Leden van de Cliëntenraad zijn woonachtig binnen het verzorgingsgebied van Meander Medisch Centrum.
Vanuit verschillende opleidingen en achtergronden, zoals zorg, financieel, ICT, gastvrijheid en communicatie leveren wij onze expertise. Op deze pagina stellen zij zich aan u voor.

 

W. (Willy) Heuveling, voorzitterPortret Willy Heuveling
Woonplaats: Bunschoten-Spakenburg
Bij de Cliëntenraad sinds: 2019

 

“Voor de inwoners van Bunschoten-Spakenburg is Meander 'ons' ziekenhuis. Ik wil een bijdrage leveren om de belangen van de cliënt te behartigen. De Cliëntenraad kijkt naar het beleid van de organisatie, de kwaliteit en patiëntveiligheid in de zorg. Ik ben werkzaam geweest in de gezondheidszorg en het onderwijs. In beide beroepen heb ik gemerkt hoe belangrijk communicatie is. Informatie verkrijgen, begrijpen en toepassen hebben invloed op de gezondheid. Met de themagroep gezondheidsvaardigheden wil ik mij inzetten om de informatie toegankelijker en eenvoudiger te maken."

 

 

 

 

P.J.J. (Perry) Hierck
Woonplaats: Amersfoort
Bij de Cliëntenraad sinds: 2014

 

“In 1993 ben ik met mijn gezin in Amersfoort komen wonen. Ik heb sinds enige jaren als zelfstandig ondernemer een adviespraktijk in de ouderenzorg. Hier ontwikkel ik een digitaal platform voor mantelzorg. Daarnaast voer ik inspecties uit op het gebied van kwaliteit en milieu in de industriële sector. Ik wil mijn 30 jaar ervaring vooral inzetten vanuit mijn brede maatschappelijke betrokkenheid.”

 

 

 

 

 

 


W.I. (Wilfrido) Alvarez

Woonplaats: Amersfoort

Bij de Cliëntenraad sinds: 2016

“Ik ben 58 jaar oud en woon al bijna acht jaar in Amersfoort. Ik wil graag lid zijn van de Cliëntenraad, omdat ik mee wil denken over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Ook wil ik graag mijn mening en kennis over verschillende onderwerpen delen. Daarnaast wil ik een bijdrage leveren aan een betere toekomst voor kwetsbare groepen. Persoonlijk heb ik medezeggenschap altijd belangrijk gevonden. Toen ik de advertentie zag staan van de Cliëntenraad heb ik dan ook geen moment getwijfeld om deze mooie organisatie, die ik als patiënt heb mogen meemaken, te (onder)steunen in haar doelstellingen. Ik vind het belangrijk om bij alles wat een zorgaanbieder doet, uit te gaan van wat voor de patiënt het beste is. En wat het beste is, dat kunnen we alleen te weten komen door in gesprek te gaan met die patiënt. Ik verheug me erop aan de belangen van de patiënt een steentje te kunnen bijdragen. Ik hoop binnen de Cliëntenraad de stem van de patiënt te vertegenwoordigen. Daar wil ik mij bij de Cliëntenraad sterk voor maken. Binnen de Raad ben ik voornamelijk actief binnen de werkgroep Organisatie en themagroep Gezondheidsvaardigheden.”

 

 

 

 

L.A.M. (Leonie) Birch Bloks

Woonplaats: Amersfoort

Bij de Cliëntenraad sinds: 2016

 

“Ik werk op dit moment als ambulant behandelaar in een GGZ in Amsterdam. Ik heb ruime ervaring als behandelaar, manager, beleidsmaker en gezondheidswetenschapper in alle takken van de gezondheidszorg. De ambitie van Meander, om elke dag de beste zorg te leveren, klantvriendelijk, deskundig en betrouwbaar te zijn is ook mijn zorg. Door mijn deskundigheid in te kunnen zetten, denk ik hier aan bij te kunnen dragen.”

 

 

M. (Marije) Lebens

Woonplaats: Amersfoort

Bij de Cliëntenraad sinds: 2020

 

"Sinds 2015 woon ik in Amersfoort en ben ik patiënt van Meander. Het lijkt mij mooi om te kunnen bijdragen aan het behartigen van de patiëntenbelangen om zo Meander nog beter te maken. Als rechter heb ik veel medische zaken behandeld. Ook ben ik ruim 6 jaar lid geweest van de Raad van Toezicht van de Isala Klinieken in Zwolle. Op basis van die ervaring hoop ik dat mijn bijdrage nuttig kan zijn."

 

 

 

 

 

 

Niels van Dijk

Woonplaats: Amersfoort

Bij de Cliëntenraad sinds: 2020

 

"Vele jaren zag ik als inwoner van Amersfoort de oude ziekenhuizen Elisabeth en de Lichtenberg van de buitenkant. Onlangs zag ik Meander lange tijd van de binnenkant. Ik heb betrokken mensen dag en nacht zien werken. Die veelal hun hele bestaan hebben ingericht om te waken over de gezondheid van anderen. Het is belangrijk dat de patiënt centraal staat en dat ook hun naasten zich gehoord voelen. Ik zie het als taak om de belangen van patiënten en hun naasten te waarborgen. Dat ik advocaat ben, draagt uiteraard bij aan mijn vermogen om tijdig relevante informatie te vinden en die te delen. Ik ben ervan overtuigd dat delen leidt tot verbinding. En dat verbinding bijdraagt aan genezing." 

Nienke Klerk

Woonplaats: Amersfoort

Bij de Cliëntenraad sinds: 2020

 

"Als lid van de Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum kan ik iets betekenen voor alle mede-Amersfoorters en mensen uit de regio die patiënt zijn in ons ziekenhuis. In mijn werk help ik wijkverpleging en verpleeghuizen met ICT en de organisatie. Ook de communicatie tussen de verpleegkundigen, de verpleeghuisartsen en de specialisten in het ziekenhuis komt vaak aan de orde. Graag zet ik die ervaring in voor de patiënten van ons ziekenhuis. Ik vind het leuk om alles wat er reilt en zeilt in ons ziekenhuis te volgen en het perspectief van de patiënt goed voor het voetlicht te brengen. Ik zal mij vooral richten op de organisatorische kant en hoe we door digitalisering patiënten nog beter kunnen helpen."

 

 

 

Alice van Dalen

Woonplaats: Amersfoort

Bij de Cliëntenraad sinds: 2020

"Na 30 jaar afwezigheid (ik ben geboren Amersfoortse) ben ik met mijn gezin sinds kort weer een trotse en tevreden inwoner van Amersfoort. Onze jongste zoon werd geboren in Meander, een prachtige moderne plek met uitstekende en hartverwarmende zorg. Graag draag ik mijn steentje bij om het voor patiënten nog beter en prettiger te maken.

Na gewerkt te hebben in de hotelbranche, ben ik sinds 8 jaar werkzaam bij ING. In mijn werk heb ik altijd raakvlakken tussen bedrijfsvoering en IT. Op dit moment ben ik bezig met een overstap naar de zorgsector, een stap die ik al jaren ambieer. Graag draag ik met mijn ervaring en kennis mijn steentje bij: samen voor een betere zorg!"