Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Wat doen wij?

De Cliëntenraad van Meander bestaat uit negen leden die elke tweede donderdagmiddag van de maand vergaderen. De Cliëntenraad is gesprekspartner van de Raad van Bestuur van Meander en heeft tot taak om de Raad van Bestuur van Meander van advies te voorzien die het belang van de cliënten direct raakt. Voorbeelden van adviesonderwerpen zijn: patiënttevredenheid, kwaliteit, communicatie, financiële zaken en huisvesting.

 

De Cliëntenraad heeft de werkzaamheden verdeeld over werkgroepen en themagroepen. Sinds 2015 zijn er drie werkgroepen van de Cliëntenraad actief: 

 

Kwaliteit & Veiligheid
Doelen/resultaten

  • Bevorderen van de aandacht voor kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid.
  • Bevorderen van activiteiten, in de brede zin van het woord, die hieraan bijdragen.
  • Monitoren toepassen klachtwet en klachtenafhandeling.


Organisatie
Doelen/resultaten
Vanuit patiënt en cliëntperspectief de vinger aan de pols houden en invloed uitoefenen op het financieel beleid, sociaal beleid en strategisch beleid binnen Meander Medisch Centrum.

 

Patiënt- en  cliënttevredenheid
Doelen/resultaten
Dit onderwerp is erg breed en vraagt daarom om afbakening.
Wanneer zijn we tevreden? Als de patiënttevredenheid als criterium zichtbaar is in alle beleidsstukken, jaarplannen etc.

 

De Cliëntenraad richt zich steeds op het algemene belang van de cliënten van het ziekenhuis en behandelt geen individuele klachten.