Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Vacature: Cliëntenraad Meander Medisch Centrum zoekt twee nieuwe leden

Vind jij ook dat alles in het ziekenhuis om de patiënt moet draaien? En wil jij daar actief aan meewerken? Word dan lid van de Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum!

 

De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum behartigt de gemeenschappelijke belangen van de
cliënten van het ziekenhuis. Onder cliënten verstaan wij (potentiële) patiënten, hun familie en
bezoekers. De volgende speerpunten zijn voor de Cliëntenraad van belang:

kwaliteit & veiligheid, patiënt-/cliënttevredenheid (o.a. de gastvrijheid), organisatie van de zorg, beperkte gezondheidsvaardigheden en digitalisering. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over diverse onderwerpen, waarbij het kader wordt bepaald door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

 

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn is de Cliëntenraad op zoek naar twee nieuwe leden.


Deze rol biedt een unieke kans uitgebreid kennis te maken met het reilen en zeilen van een groot regionaal ziekenhuis en bij te dragen aan kwaliteitsverbetering voor de patiënt, bezoeker en verwanten. Meander Medisch Centrum staat hoog in de diverse ranglijsten en heeft ambities om de zorgverlening nog beter te maken en het patiëntenbelang nog meer op de voorgrond te plaatsen. Een actieve Cliëntenraad draagt hier graag haar steentje aan bij.


De Cliëntenraad bestaat uit betrokken vrijwilligers met verschillende achtergronden, die er plezier in hebben de ontwikkeling van het ziekenhuis - en de aandacht voor het patiëntenbelang daarin - te helpen vormgeven. De ambitie van de Cliëntenraad is nog meer het ziekenhuis in te gaan en van hieruit de kwaliteit van haar adviezen te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door workshops te organiseren en het instellen van een Inspiratieprijs voor het beste idee ten behoeve van de patiënt.

 

Profiel

Een lid van de Cliëntenraad:

  • heeft affiniteit met gezondheidszorg en is bereid zich te verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van patiëntenzorg;
  • kan zich verplaatsen in de positie van cliënten, medewerkers, bestuurders en organisaties;
  • is in staat om te reflecteren op de organisatie en haar beleid en kan complexe vraagstukken doorzien en vertalen naar het perspectief van patiënten;
  • Is breed maatschappelijk georiënteerd.

 

Binnen de huidige samenstelling van de Cliëntenraad is behoefte aan aanvullende kennis op het gebied van ICT en zorgmanagement. Kandidaten met dergelijke profielen worden nadrukkelijk verzocht te reageren.

 

Werkwijze

De Cliëntenraad vergadert maandelijks op donderdagmiddag. Bij het overleg is een bestuurder (deels) aanwezig. Voor de ondersteuning is een ambtelijk secretaris aanwezig. Ook heeft de Cliëntenraad één keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht, de Vereniging Medische Staf en de Ondernemingsraad. De tijdsbesteding van de leden wordt gemiddeld geschat op circa 15-20 uren per maand.

 

Overige informatie

De benoeming is in principe voor vier jaar waarna een verlenging van vier jaar tot de mogelijkheden behoort. De leden wonen in het verzorgingsgebied van Meander Medisch Centrum. Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is een onbezoldigde functie waarvoor een onkostenregeling geldt.

 

Gesprekken met kandidaten vinden plaats op 31 oktober 2018 en 1 november 2018 in de avonduren.

 

Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer Kees Larooij, voorzitter van de Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum. Hij is bereikbaar per e-mail via: larooijkees@gmail.com of telefonisch via: 06-15090101.

 

Je motivatiebrief met CV kun je uiterlijk 14 oktober 2018 richten aan:

Cliëntenraad Meander Medisch Centrum, t.a.v. ambtelijk secretaris Wilma de Jager.

(w.de.jager@meandermc.nl).