Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Thema's

De Cliëntenraad van Meander heeft voor de periode 2017/2019 naast haar gebruikelijke werkzaamheden zoals die volgen uit de Wet medezeggenschap cliënten in de zorg de twee volgende speerpunten vastgesteld waaraan we extra aandacht zullen besteden:

 

Gezondheidsvaardigheden
Meander Medisch Centrum heeft als missie om partner van de patiënt te zijn. Dat betekent dat van iedereen die in aanraking komt met het ziekenhuis wordt verwacht dat zij voldoende vaardigheden bezitten om als partner van Meander te kunnen optreden. Wij zullen de komende tijd proberen om alle medewerkers van Meander er bewust van te maken dat niet iedere patiënt voldoende gezondheidsvaardigheden heeft om te kunnen functioneren als partner van Meander. Bij gezondheidsvaardigheden gaat het om hoe geletterd en taalvaardig iemand is, hoe hij kennis en informatie verwerft, hoe hij psychologisch en sociaal vaardig is etc.


Als de medewerkers van Meander zich er bewust van zijn dat niet iedereen beschikt over voldoende gezondheidsvaardigheden, dan kunnen ze daar ook rekening mee houden in hun bejegening van de patiënt. Daarnaast kan bekeken worden hoe deze vaardigheden aangeleerd kunnen worden etc.

 

De Cliëntenraad organiseerde op 19 november 2019 een symposium over het onderwerp Beperkte Gezondheidsvaardigheden. Lees het verslag van dit symposium.


Digitale technologie in Meander
Ook Meander Medisch Centrum digitaliseert. Er is een Elektronisch Patiëntendossier (EPD), een Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS), er worden allerlei app’s ontwikkeld voor verschillende afdelingen of aandoeningen en via het patiëntenportaal Mijn Meander kan tegenwoordig digitaal bij sommige afdelingen een afspraak worden gemaakt of gewijzigd. Wij zien voor de cliënt in de ontwikkeling van de digitale wereld in Meander een belangrijke rol weggelegd. Veel initiatieven zijn immers gericht op een betere communicatie met de patiënt of op een sneller herstel enz. Wij willen er op gespitst zijn dat er genoeg inbreng van de cliënt is in de ontwikkeling en invoering van de digitalisering in Meander. Allereerst willen wij een goed beeld krijgen van alle initiatieven en processen die in Meander lopen.