Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Cliëntenraad zoekt 2 nieuwe leden

Vind u ook dat alles in het ziekenhuis om de patiënt moet draaien? En wilt u daar actief aan meewerken? Word dan lid van de Cliëntenraad! De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het ziekenhuis. Onder cliënten verstaan wij (potentiële) patiënten, hun familie en bezoekers. De volgende speerpunten zijn voor de Cliëntenraad van belang: Kwaliteit & Veiligheid, Patiënt/Cliënttevredenheid (o.a. de gastvrijheid) en Organisatie van de zorg. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn is de Cliëntenraad op zoek naar twee nieuwe leden.

 

Functie

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over de diverse onderwerpen, waarbij het kader wordt bepaald door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).Deze rol biedt een unieke kans uitgebreid kennis te maken met het reilen en zeilen van een groot regionaal ziekenhuis en bij te dragen aan kwaliteitsverbetering voor de patiënt, bezoeker en verwanten. Het Meander Medisch Centrum staat hoog in de diverse ranglijsten en heeft ambities om de zorgverlening nog beter te maken en het patiënten belang nog meer op de voorgrond te plaatsen. Een actieve Cliëntenraad draagt hier graag haar steentje aan bij.

 

De Cliëntenraad bestaat uit een groep betrokken vrijwilligers met verschillende achtergronden, die er plezier in hebben de ontwikkeling van het ziekenhuis - en de aandacht voor het patiëntenbelang daarin - te helpen vormgeven. De ambitie van de Cliëntenraad is nog meer het ziekenhuis in te gaan en van hieruit de kwaliteit van haar adviezen te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door workshops te organiseren en het instellen van een Inspiratieprijs voor het beste idee ten behoeve van de patiënt.  

Profiel

Een lid van de Cliëntenraad:

  • Heeft affiniteit met gezondheidszorg en is bereid zich te verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van patiëntenzorg.
  • Kan zich verplaatsen in de positie van cliënten, medewerkers, bestuurders en organisaties;
  • Is in staat om te reflecteren op de organisatie en haar beleid en kan complexe vraagstukken doorzien en vertalen naar het perspectief van patiënten.
  • Is breed maatschappelijk georiënteerd.

 

Binnen de huidige samenstelling van de Cliëntenraad is behoefte aan aanvullende kennis op het gebied van ICT en zorgmanagement. Kandidaten met dergelijke profielen worden nadrukkelijk verzocht te reageren.

Werkwijze

De Cliëntenraad vergadert maandelijks op donderdagmiddag. Bij het overleg is een bestuurder (deels) aanwezig. Voor de ondersteuning is een ambtelijk secretaris aanwezig.

Ook heeft de Cliëntenraad één keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht, de Vereniging Medische
Staf en de Ondernemingsraad. De tijdsbesteding van de leden wordt gemiddeld geschat op circa 30-35 uren per maand.

Overige informatie

De benoeming is in principe voor vier jaar waarna een verlenging van vier jaar tot de mogelijkheden
behoort. De leden wonen in het verzorgingsgebied van het Meander Medisch Centrum. Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is een onbezoldigde functie waarvoor een onkostenregeling geldt.

Gesprekken met kandidaten vinden plaats op woensdag 4 juni overdag en donderdag 11 juni 2020 in de avonduren.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw Leonie Birch Bloks, lid van de Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum. Zij is bereikbaar per e-mail via: leoniebloks@online.nl of telefonisch via: 065207735 .

Je motivatiebrief met CV kun je tot uiterlijk 17 mei 2020 richten aan: Cliëntenraad Meander Medisch Centrum, t.a.v. ambtelijk secretaris mevrouw M de Loo. (ma.te.loo@meandermc.nl).

Informatie bijgewerkt: 17 April 2020