Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Vacature: Cliëntenraad zoekt twee nieuwe leden

De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum en het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) zoekt twee nieuwe leden. Wij behartigen de belangen van de huidige en toekomstige patiënten, hun naasten en bezoekers van het ziekenhuis. Vind jij het leuk om mee te denken over goede zorg voor onze patiënten, lees dan deze vacature.

 

Wat doet de Cliëntenraad

De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur en het MSB over allerlei plannen van het ziekenhuis die over patiënten gaan. Wij hebben drie werkgroepen: Kwaliteit & Veiligheid, Informatisering & Communicatie en Organisatie & Samenwerking. Ook willen we dit jaar extra aandacht besteden ook contacten met de achterban.

 

Lid zijn van de Cliëntenraad biedt een unieke kans om uitgebreid kennis te maken met het reilen en zeilen van een groot regionaal topklinisch ziekenhuis en bij te dragen aan kwaliteitsverbetering voor de patiënten, hun naasten en bezoekers. Meander Medisch Centrum staat hoog in de diverse ranglijsten en heeft ambities om de zorgverlening nog beter te maken en het patiënten belang nog meer op de voorgrond te plaatsen. Een actieve Cliëntenraad draagt hier graag haar steentje aan bij.

 

Tijdsinvestering

De Cliëntenraad vergadert maandelijks op donderdagmiddag. Geregeld spreken wij dan met een van de bestuurders van Meander en de voorzitter van het MSB. Naast deze vaste vergadering is iedereen minstens lid van één werkgroep, waarvan de leden met elkaar overleggen en ook gesprekken voeren met diverse mensen. Zoals artsen, verpleegkundigen, stafmedewerkers van het ziekenhuis en bijvoorbeeld organisaties waar we mee samenwerken. Ook worden wij geregeld uitgenodigd om aan te sluiten bij overleggen binnen het ziekenhuis om de belangen van patiënten te vertegenwoordigen, zo sluit er altijd iemand van ons aan bij de stuurgroep Kwaliteit. Sommige afspraken vinden plaats in de avonduren, maar er zijn ook verschillende overleggen doordeweeks overdag. Uiteraard wordt er rekening gehouden met jouw agenda.

 

Wat vragen wij

Wij zijn een gezellige groep enthousiaste vrijwilligers, met verschillende achtergronden en leeftijden, die er plezier in hebben ontwikkelingen van het ziekenhuis helpen vorm te geven en ons daarbij te richten op het belang van de patiënt. Omdat voor twee leden hun maximale termijn van twee keer vier jaar erop zit, zoeken wij twee nieuwe leden die in september 2021 willen starten.

 

  • Heb jij affiniteit met de ziekenhuiszorg?
  • Vind jij het leuk om zicht te verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van patiëntenzorg?
  • Bent jij patiënt of kun jij je verplaatsen in de positie van patiënten?
  • Kun jij je verplaatsen in de positie van medewerkers, bestuurders en organisaties?
  • Ben jij breed maatschappelijk georiënteerd?
  • Ben jij iemand die graag aanpakt in teamverband?
  • Kan jij plannen vertalen naar het perspectief van de patiënten en bezoekers?

 

Solliciteer dan op deze interessante en belangrijke functie!

 

Overige info

De benoeming is in principe voor vier jaar, waarna een verlenging van vier jaar tot de mogelijkheden behoort. De leden wonen in het verzorgingsgebied van Meander Medisch Centrum. Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is een onbezoldigde functie waarvoor een onkostenregeling geldt.

 

Voor nadere informatie over deze functie kan contact worden opgenomen met mevrouw Willy Heuveling, Voorzitter van de Cliëntenraad. Zij is bereikbaar per e-mail via: w.heuveling@kpnmail.nl of telefonisch via: 06-23809865.

De motivatiebrief met CV kan uiterlijk 9 juni 2021 worden gericht aan: Cliëntenraad Meander Medisch Centrum, t.a.v. ambtelijk secretaris mevrouw M te Loo. (ma.te.loo@meandermc.nl).

De gesprekken vinden plaats op woensdag 23 juni (’s middags en ’s avonds) op locatie Meander Medisch Centrum te Amersfoort (als de situatie het toe laat, anders digitaal).

Informatie bijgewerkt: 17 May 2021