Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Gezocht: nieuwe voorzitter Cliëntenraad

Meander Medisch Centrum streeft naar goede zorg, dichtbij wat kan en concentreren waar nodig. De Cliëntenraad is een adviesorgaan dat de Raad van Bestuur van het ziekenhuis adviseert over onderwerpen die het belang van patiënten direct raken. Wegens het beëindigen van de zittingstermijn van de huidige voorzitter is de Cliëntenraad op zoek naar een nieuw lid, die de rol van voorzitter zal bekleden. Reageren kan tot 1 juni a.s.

 

Gevraagd

We vragen van de beoogd voorzitter affiniteit te hebben met de doelstellingen van Meander Medisch Centrum en inzicht te hebben in ontwikkelingen op het gebied van patiëntenzorg in een ziekenhuis.

Van belang is tevens het vermogen tot samenwerken met in- en externe belanghebbenden.  

U bent in staat op hoofdlijnen te denken en deze te vertalen naar het patiënten perspectief.

U heeft bestuurlijke ervaring, waar mogelijk in de rol van voorzitter.

 

Werkwijze Cliëntenraad

Het kader wordt bepaald door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Cliëntenraad vergadert iedere tweede donderdag van de maand. Adviezen worden meestal in werkgroepen voorbereid en vervolgens in de plenaire vergadering vastgesteld. Tijdens een deel van de vergadering wordt er overlegd met de Raad van Bestuur over actuele en lopende zaken. Er is veel contact met deskundigen uit het ziekenhuis. Buiten de vergaderingen om is er veel e-mail contact. U beschikt over voldoende tijd en bent flexibel inzetbaar.

 

 

Bekijk de profielschets.