Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Word lid van de Cliëntenraad!

Vindt u ook dat het in het ziekenhuis meer om de patiënt moet draaien?

En wilt u daar actief aan meewerken?

 

Word dan lid van de Cliëntenraad!

Of heeft u misschien belangstelling voor de functie van voorzitter (m/v)?

Wij, de Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum, behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het ziekenhuis. Onder cliënten verstaan wij (potentiële) patiënten, hun familie en bezoekers.

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een aantal leden zijn wij op zoek naar een aantal nieuwe, enthousiaste en gemotiveerde leden voor onze Cliëntenraad (CR), waarvan één tevens de rol van voorzitter gaat bekleden. Als lid van de CR:

 • word je lid van een actieve groep van 9 vrijwilligers, die er veel plezier in heeft het cliëntenbelang te bevorderen binnen het ziekenhuis
 • krijg je de unieke kans uitgebreid kennis te maken met het reilen en zeilen van een groot regionaal ziekenhuis
 • kun je bijdragen aan kwaliteitsverbetering voor de cliënten
 • help je de ontwikkeling van het ziekenhuis - en de aandacht voor het cliëntenbelang daarin – vormgeven
 • ga je mee “het ziekenhuis in” om van hieruit de kwaliteit van onze adviezen te verbeteren
 • kun je de Raad van Bestuur uitdagen het cliëntenbelang hoog te houden
 • mag je daarbij een kritische houding aannemen en hen het vuur aan de schenen leggen
 • geef je de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over het cliëntenbelang
 • werk je binnen de CR samen in een team van enthousiaste en betrokken vrijwilligers met verschillende achtergronden
 • verdiep je je themagericht in werkgroepen, die aansluiten bij onze speerpunten
 • help je mee workshops te organiseren en de Cliëntenraadprijs voor het beste idee ten behoeve van de patiënt
 • kom je in een team waarin plezier en gezelligheid naast zakelijkheid en daadkracht even belangrijk zijn 

 

Meander Medisch Centrum staat hoog in de diverse ranglijsten van ziekenhuizen en heeft de ambitie om de zorgverlening nog beter te maken en het patiënten belang op de voorgrond te plaatsen.

Onze actieve CR draagt hier graag haar steentje aan bij, waarbij het kader wordt bepaald door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Wij hebben Kwaliteit & Veiligheid, Patiënt/Cliënttevredenheid (o.a. gastvrijheid) en Organisatie van de zorg als speerpunten van onze aanpak gedefinieerd.

 

Profiel

Een lid van de cliëntenraad:

 • Heeft affiniteit met ontwikkelingen op het gebied van patiëntenzorg in is bereid zich te verdiepen in de ziekenhuiszorg;
 • Kan zich verplaatsen in de positie van cliënten, medewerkers, bestuurders en organisaties;
 • Is in staat om te reflecteren op de organisatie en haar beleid en kan complexe vraagstukken doorzien en vertalen naar het perspectief van patiënten;
 • Heeft, gezien de huidige samenstelling, bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van gastvrijheid en (patiënten)wetgeving. Maar kennis op een ander gebied en enthousiasme kunnen we ook waarderen.

 

De voorzitter:

 • Beschikt over bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in de rol van voorzitter;
 • Is een teamspeler met aandacht voor/kennis van groepsdynamiek;
 • is analytisch en besluitvaardig;
 • is communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling;

 

Werkwijze

De Cliëntenraad vergadert maandelijks op donderdagmiddag. Bij het overleg is een bestuurder (deels) aanwezig. Voor de ondersteuning is een ambtelijk secretaris aanwezig. Ook heeft de Cliëntenraad één keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht, de Vereniging Medische Staf en de Ondernemingsraad. De tijdsbesteding van de leden wordt gemiddeld geschat op circa 2 dagen per maand. Voor voorzitter ligt dit iets hoger.

 

Overige informatie

De benoeming is in principe voor vier jaar waarna een verlenging van vier jaar tot de mogelijkheden
behoort. De leden wonen in het verzorgingsgebied van Meander Medisch Centrum. De leden ontvangen een onkostenvergoeding voor de werkzaamheden.

Gesprekken voor deze functie vinden plaats op 24 en 25 mei in de middag. 

 

Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Harry Hilderink (vicevoorzitter; 06-53471095) of Ingrid Kalkhoven (lid, 06-23502704).

Je sollicitatie kun je vóór 20 mei 2016 richten aan:

Cliëntenraad Meander Medisch Centrum, t.a.v. ambtelijk secretaris mevrouw J. Brokke, clientenraad@meandermc.nl