Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het ziekenhuis. Onder cliënten verstaan wij (potentiële) patiënten, hun familie en bezoekers. De zorg die in het ziekenhuis wordt gegeven, dient zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt. Wij denken actief mee over onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn.

 

De Cliëntenraad van Meander bestaat uit negen leden die elke tweede donderdagmiddag van de maand vergaderen. Wij zijn gesprekspartner van de Raad van Bestuur van Meander en hebben tot taak om de Raad van Bestuur van Meander van advies te voorzien die het belang van de cliënten direct raakt.

 

Voorbeelden van adviesonderwerpen zijn: 

  • patiënttevredenheid
  • kwaliteit
  • communicatie
  • financiële zaken
  • huisvesting.