Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Een nieuwe heup (heupprothese)

Heeft u veel pijn van uw versleten heup? Als fysiotherapie en pijnstillers niet meer helpen, dan is een heupoperatie de beste behandeling. Tijdens de heupoperatie plaatst de orthopeed een heupprothese (een kunstheup). Een heupprothese verbetert uw kwaliteit van leven. U heeft geen, of bijna geen pijn meer en u kunt weer vrij bewegen. Er zijn verschillende soorten protheses. Afhankelijk van uw leeftijd, leefstijl en aandoeningen kiest u samen met de orthopeed voor het type heupprothese.
 

Voorbereiding op uw operatie in Meander Medisch Centrum

In Meander Medisch Centrum in Amersfoort helpen wij u om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de operatie. U ontvangt op de polikliniek Orthopedie de Informatiegids Totale heupprothese van de doktersassistent. Deze nemen wij met u door. U krijgt ook een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie van een orthopedisch chirurg, een verpleegkundige en een fysiotherapeut. U kunt hier al uw vragen stellen. Ook plannen wij de afspraken op het opnameplein voor u in. Op het opnameplein worden alle voorbereidingen voor uw operatie getroffen. Als u bij het opnameplein bent geweest, wordt u binnen 3 dagen gebeld door de afdeling Operatieplanning voor de operatiedatum.

 

Uw heupoperatie in Meander Medisch Centrum

Op de dag van de operatie meldt u zich op de afgesproken tijd op de afdeling die aan u is doorgegeven. Vergeet niet om uw krukken en eventuele medicijnen mee te nemen. Op de afdeling wordt u klaargemaakt voor de operatie en daarna naar de operatiekamer (OK) gebracht. Op de OK maakt de orthopeed een snee aan de zijkant van uw bil. Eerst verwijdert de orthopeed de versleten heupkop. De heupkom wordt schoongemaakt en vervangen door een kom van metaal of kunststof. Daarna plaatst de orthopeed een prothese steel in het dijbeenbot. Op deze steel wordt een kopje geplaatst dat precies past in de nieuwe kom. De operatie duurt 1 tot 1,5 uur.

 

Bekijk de film totale heupprothese volgens Rapid Recovery in Meander Medisch Centrum

 

 

Na uw heupoperatie

De dag na uw operatie begint u met de revalidatie. De fysiotherapeut begeleidt u hierbij. De fysiotherapeut leert u oefeningen en op krukken lopen. Wij stimuleren u om de oefeningen zo vaak mogelijk te doen, zodat u zich thuis snel weer kunt redden. Zodra de wond droog is en u veilig kan lopen, mag u weer naar huis, meestal 1 tot 2 dagen na de operatie. Wij geven u een aantal adviezen en leefregels mee die u helpen bij uw herstel. U kunt dan nog niet meteen alles weer zelf. De eerste 6 tot 8 weken heeft u nog hulp nodig bij het wassen, aankleden en huishoudelijk werk. U krijgt medicijnen mee om een bloedpropje in het bloedvat (trombose) te voorkomen. Na ongeveer 6 weken komt u weer terug voor controle.

 

Bekijk de film leefregels heupprothese