Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Natraject

Ontslag en verder met revalideren

In de meeste gevallen kunt u een dag na de operatie weer naar huis. U kunt dan nog niet meteen alles zelf. De eerste zes tot acht weken na de operatie heeft u hulp nodig bij het wassen, aankleden en in ieder geval bij huishoudelijk werk.

Zo nodig kan er ondersteuning geboden worden door een thuiszorgorganisatie voor hulp bij de persoonlijke verzorging en bij het huishouden.

In een enkel geval revalideert u verder in een verzorgings- of verpleeghuis.

Eenmaal thuis gaat de revalidatie onder begeleiding van uw eigen fysiotherapeut verder vorm krijgen.

 

Bekijk de informatiefilm leefregels heupprothese