Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Kunstgewrichten (protheses)

Het kan voorkomen dat het nodig is om een bot of gewricht voor een deel of in zijn geheel te vervangen door een kunstmatige vervanging: een prothese, ook wel een implantaat genoemd. De meest bekende prothese binnen de orthopedie is de kunstknie of de kunstheup. Maar er zijn in de praktijk vele soorten (en maten) voor een groot aantal botjes en gewrichten.

 

Ale orthopedisch chirurgen in Meander zijn gespecialiseerd  in operaties waarbij een protheses wordt geplaatst, dit wordt ook wel prothesiologie genoemd. Veel ervaring bij verschillende operaties en een goede keuze van de prothese zelf bevestigen de specialisatie. Dat geldt voor de meest voorkomende kunstknieën en kunstheupen, maar ook voor bijvoorbeeld schouderprothesen of prothesen van bepaalde gewrichten in de hand of voet. Op deze website wordt per gewricht/aandoening stilgestaan bij de specifieke prothesen.

 

Transparantie en registratie

De orthopeden zullen vooraf altijd volledig open en duidelijk zijn over welk materiaal en exact welke prothese wordt gebruikt indien in overleg met u wordt besloten tot een prothese-operatie. Daarnaast worden in Nederland alle geplaatste orthopedische prothesen gedetailleerd bijgehouden in een database (Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten). Ook de orthopedisch chirurgen in Meander Medisch Centrum leveren al jarenlang hun bijdrage aan deze registratie.

 

Keurmerken, certificaten en accreditaties

Zowel door zorgverzekeraars als door de eigen beroepsgroep worden de orthopedisch chirurgen van Meander Medisch Centrum erkend als vakmensen. Nu is het zo dat niet voor elke prothese-operatie een algemene norm is opgesteld in Nederland. Dit geldt wel voor de als risicovolle operatie getypeerde heupvervanging.

 

Dat Meander Medisch Centrum goed scoort, blijkt uit het Kwaliteitsvenster van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Hierin wordt gerapporteerd dat Meander Medisch Centrum de norm van 50 heupvervangende operaties ruimschoots haalt.

 

De normen die worden gesteld zijn enerzijds gebaseerd op aantallen operaties die zijn gedaan, maar ook de gehele zorg, opvang, informatie en nazorg wordt meegenomen. De afdeling orthopedie van Meander Medisch Centrum beschikt al enige jaren over twee  belangrijke keurmerken op dit gebied:

 

  • Achmea pluscertificaat heupvervanging
  • Achmea pluscertificaat knievervanging