Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Patient Reported Outcomes (PROMs)

Wat zijn PROMs?

In de gezondheidszorg zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van uitkomsten die door de patiënt gerapporteerd worden. In het Engels: Patient Reported Outcomes (PROMs). Hiervoor worden meetinstrumenten gebruikt waarmee de patiënt zelf een oordeel geeft over zijn functioneren of gezondheid door middel van een samengestelde vragenlijst.

PROMs vragenlijsten

 

Een gewrichtsprothese is voor veel mensen de oplossing voor hun klachten. De orthopedisch chirurgen in Meander Medisch Centrum willen graag weten of mensen tevreden zijn over hun prothese. Om dat te meten, zijn er vragenlijsten gemaakt. Wie een heup- of een knieprothese krijgt, kan vóór de operatie en 3, 6 en 12 maanden na de operatie een vragenlijst voorgelegd krijgen.

 

Wat is het doel?

Zowel u als de orthopedisch chirurg krijgt goed zicht op de veranderingen. De uitkomsten laten zien welk effect de operatie heeft gehad en hoe het herstel verloopt.

 

Door alle vragenlijsten te verzamelen, kan de orthopedisch chirurg zien hoe tevreden patiënten zijn. Dit geeft informatie over het effect van de operatie, over de kwaliteit van de gebruikte prothese en over de kwaliteit van de arts en het ziekenhuis.

De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) verzamelt vanuit heel Nederland de uitslagen van de vragenlijsten, geheel anoniem. Dit geeft op landelijk niveau informatie over de kwaliteit van orthopedische zorg. Dit betreft bijvoorbeeld informatie over verschillende typen prothesen of over verschillen tussen ziekenhuizen. Door eventuele verschillen nader te onderzoeken, kan de kwaliteit van zorg steeds verder verbeteren.