Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

LROI

Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)

Krijgt u een knie- of een heupprothese? Dan is het goed om te weten dat alle gegevens van uw operatie en de bij u geplaatste prothese in een landelijk register worden opgenomen. De LROI is een anonieme registratie, uw persoonlijke gegevens worden hierin dus niet geregistreerd. Zowel voor uw persoonsgegevens als voor de deelnemende orthopedische afdelingen in Nederland geldt vertrouwelijkheid. Om de kwaliteit van de prothesen en de orthopedische zorg te kunnen volgen, beoordelen en verbeteren, is er de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI).

 

Sinds 2007 registreert de LROI de knie- en heupprothesen die orthopedisch chirurgen in Nederland implanteren en vervangen (reviseren). Deze registratie maakt bijvoorbeeld duidelijk hoe lang verschillende knie- en heupprothesen goed functioneren. Sinds 1 januari 2014 worden ook de schouder-, elleboog- en enkelprothesen geregistreerd.

Deze kennis helpt om de kwaliteit van gewrichtsvervangende prothesen en van de orthopedische zorg verder te verbeteren.

 

Internationale kwaliteitsontwikkeling
De LROI draagt ook bij aan de internationale kwaliteitsontwikkeling van gewrichtsvervangende prothesen, want alle registraties laten zich tot op zekere hoogte, en in deskundige handen, met elkaar vergelijken ondanks dat er verschillen zijn tussen landen, prothesen, operatietechnieken en behandelrichtlijnen. Er komen bovendien steeds meer en betere afspraken om de landelijke registraties met elkaar te vergelijken.

Zo kan op Europees niveau en wereldwijd samenwerking tot stand komen om de kwaliteit van gewrichtsvervangende prothesen, hun plaatsing en revalidatie te verbeteren.
 Daarom is de LROI aangesloten bij het Europese netwerk van implantaatregisters, de EAR (European Arthroplasty Register) en het wereldwijde netwerk van implantaatregisters ISAR (International Society Arthroplasty Registries). 

 

Klik voor meer informatie op www.lroi.nl, hier kunt u bijvoorbeeld de verschillende rapportages bekijken.