Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Verpleegafdeling Cardiologie (B6)

 

 

 

 

Op deze afdeling worden patienten met aandoeningen aan het hart behandeld en verpleegd. De opnameduur is sterk wisselend en hangt af van de aandoening waarvoor u bent opgenomen. De afdeling heeft alleen eenpersoons kamers

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Wie begeleidt u tijdens uw opname?

De verpleegkundigen van de verpleegafdeling Cardiologie zijn uitgebreid geschoold op het gebied van de cardiologie. Daarnaast werken er ook leerlingverpleegkundigen. U wordt zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige verpleegd; bij hem of haar kunt u met al uw vragen terecht.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Dagelijks komt de arts-assistent Cardiologie samen met de verpleegkundige bij u om u te onderzoeken en uw situatie te bespreken. U kunt tijdens deze 'visite' vragen stellen en zij maken afspraken met u over de behandelingsmogelijkheden. De arts-assistent is een gediplomeerd arts en werkt onder supervisie van de cardioloog. Meander Medisch Centrum verzorgt een deel van de opleiding tot cardioloog, een aantal van onze arts-assistenten volgen deze opleiding. Twee- tot driemaal per week loopt één van de cardiologen visite, dit is niet altijd uw eigen cardioloog.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u, eventueel samen met uw partner of naaste, een gesprek met de arts wenst, kan de verpleegkundige een afspraak voor u maken. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee op de polikliniek bij uw eigen cardioloog.

Tijdens uw opname wordt u zonodig begeleid door onze fysiotherapeut, maatschappelijk werker of dietiste. Daarnaast kan een geestelijk verzorger met u komen praten als u daar behoefte aan heeft.

Contactpersoon
We verzoeken u vriendelijk om tijdens uw opname één of twee personen aan te wijzen als contactpersoon. Alleen deze contactpersonen kunnen te allen tijde informeren naar uw situatie. Als er veranderingen zijn in uw situatie brengt de arts of verpleegkundige de contactpersoon op de hoogte.

Praktische zaken
Klik hier voor meer informatie over algemene zaken tijdens opname in ons ziekenhuis

Bezoektijden
Klik hier voor meer informatie over bezoektijden op de verpleegafdeling Cardiologie