Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Slokdarmechocardiogram (TEE) (vervolg)

Voorbereiding
Het is belangrijk dat u vanaf 4 uur voor het onderzoek nuchter bent, dus niet eet en drinkt. Uw medicijnen mag u wel met een slokje water innemen.

Het onderzoek
Nadat u in de kleedruimte uw bovenlichaam hebt ontbloot, kunt u plaatsnemen op de onderzoeksbank. De hartfunctielaborant(e) sluit u aan aan de monitor voor registratie van uw hartritme, waarna u op uw linkerzij gaat liggen. De laborant verdooft uw keel met een verdovingsspray. De cardioloog vraagt u daarna om een slang in te slikken. Bij het inbrengen van deze slang kunt u even braakneigingen voelen, dit is een normaal reflex. U zult merken dat u gewoon kunt doorademen. Slikken is tijdens het onderzoek lastig, daarom kan er slijm uit uw mond lopen. Om de slang te beschermen krijgt uw een ring tussen de kaken.

Risico's
Hoewel een slokdarmecho over het algemeen een veilig onderzoek is, zijn er aan het ondergaan ervan enkele zeldzame risicio's verbonden. Wanneer er nog voedsel in de maag aanwezig is, is verslikken tijdens het onderzoek mogelijk. Dit kan een longontsteking tot gevolg hebben. In zeer zeldzame gevallen kan een scheurtje in de slokdarm ontstaan. Dit kan voorkomen als de keel moeizaam te passeren is of als er vernauwingen in de slokdarm of maag bestaan. In dat geval is een opname en soms een operatie noodzakelijk. Indien u ooit geopereerd bent aan uw maag of slokdarm, meldt dit dan aan uw cardioloog.

Nazorg
Na het onderzoek moet u nog 1 uur nuchter blijven. De verdovingsspray is direct na het onderzoek nog niet helemaal uitgewerkt en u zou zich kunnen verslikken. Na het onderzoek kunt u lichte keelpijn hebben, deze is doorgaans tijdelijk van aard. Als uw klachten aanhouden, neemt u dan contact op met uw cardioloog.

Vragen
Indien u vragen heeft over dit onderzoek, neemt u dan gerust contact op met onze medewerkers van de polikliniek cardiologie via telefoonnummer 033-8506070.