Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Holteronderzoek

Door middel van een holteronderzoek ofwel 24-uurs ECG (=hartfilmpje) wordt uw hartritme tijdens uw dagelijkse bezigheden continu geregistreerd voor maximaal 24 of 48 uur. Zo kunnen hartritmestoornissen worden vastgelegd.

Duur
Het aanbrengen van de holter duurt 10 minuten. Vervolgens draagt u het kastje voor maximaal 24 of 48 uur bij u, waarna u het weer bij ons aflevert.

Waar
Op de afdeling hartfunctie wordt de holter aangebracht. Hier kunt u de holtertape ook weer inleveren.

Uitslag
Tijdens het eerstvolgende polikliniekbezoek bespreekt uw cardioloog de uitslag met u. Als het onderzoek is aangevraagd door uw huisarts, zal deze u na vijf werkdagen de uitslag vertellen. Mochten er gevaarlijke ritmestoornissen zijn vastgelegd, dan neemt één van onze cardiologen direct contact met u op.