Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Head Tilting Test, onderzoek oorzaak duizeligheid of flauwvallen

Als de bloeddruk van mensen zich niet goed regelt, daalt de bloeddruk en hartslag. Hierdoor kunnen mensen duizelig worden of flauwvallen. De Head Tilting Test (HTT) is een onderzoek naar de oorzaak van duizeligheid of flauwvallen. In het ziekenhuis gebruiken we voor het plotselinge dalen van de bloeddruk en hartslag de term vasovagale of neurocardiogene collaps.

De Head Tilting Test maakt duidelijk of de bloedvaten en het hartritme zich voldoende aanpassen als u gaat staan. Op het moment dat iemand rechtop gaat staan, zakt het bloed naar de voeten. Dit komt door de zwaartekracht. Bij de meeste mensen reageert het lichaam hierop door de bloedvaten in de buik en de benen samen te knijpen en het hart sneller te laten kloppen. Soms gebeurt dit onvoldoende waardoor er te weinig bloed naar de hersenen wordt gepompt. Daardoor kan iemand licht in het hoofd worden en flauwvallen.

U ligt tijdens dit onderzoek op een "kanteltafel". Dat is een bed dat van liggend naar stand geplaatst wordt. De verpleegkundige brengt een infuus in om zonodig medicijn te kunnen toedienen. Tijdens het onderzoek houdt de specialistisch verpleegkundige uw hartslag en bloeddruk goed in de gaten op de monitor. Als extra controle bewaakt een collega vepleegkundige die alle hartritme patiënten bewaakt, uw hartslag.

Het onderzoek is niet pijnlijk. Aan het onderzoek zijn vrijwel geen risico’s verbonden. Als uw bloeddruk tijdens het onderzoek daalt, vindt herstel plaats nadat de kanteltafel weer in liggende stand is gezet. Als u tijdens het onderzoek geen enkele klacht heeft gehad van bloeddrukdaling krijgt u een medicijn onder de tong waardoor de klachten kunnen ontstaan en u flauw kunt vallen. Na afloop van het onderzoek kunt u enige tijd last hebben van hoofdpijn.

 

Waar

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Hartbewaking door hiervoor speciaal opgeleide verpleegkundigen

Duur
Het onderzoek, inclusief de voorbereidingen, duurt ongeveer 60 tot 90 minuten.

Uitslag
De cardioloog bespreekt de uitslag van de test met u bij het eerstvolgende polikliniekbezoek.