Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Kijken in de baarmoeder en zo nodig een behandeling (hysteroscopie)

Hysteroscopie betekent: kijken in de baarmoeder. Het is een onderzoek waarbij de gynaecoloog de binnenkant van de baarmoeder bekijkt. Dit onderzoek gebeurt met een kijkbuisje: de hysteroscoop. De hysteroscoop kan worden aangesloten op een camera, zodat u op een televisiescherm kunt meekijken.


Een hysteroscopie kan worden uitgevoerd:


Een diagnostische hysteroscopie is een logische stap bij:

  • het zoeken naar oorzaken van abnormale menstruaties
  • tussentijds bloedverlies uit de baarmoeder
  • onvruchtbaarheid
  • herhaalde vroeggeboorten of miskramen
  • ernstige menstruatiepijn
  • bij bloedverlies in of na de overgang.

Zo nodig kan door een buisje weefsel worden opgezogen voor verder onderzoek of kan een curettage worden verricht.

 

De belangrijkste redenen voor een therapeutische hysteroscopie zijn:

  • het verwijderen van poliepen en vleesbomen van beperkte omvang
  • het behandelen van het slijmvlies van de baarmoeder
  • het opheffen van verklevingen in de baarmoeder
  • het verwijderen van een tussenschot of een spiraaltje in de baarmoeder.