Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Baarmoeder, behandeling

Hysteroscopie betekent: kijken in de baarmoeder. Het is een onderzoek waarbij de gynaecoloog de binnenkant van de baarmoeder bekijkt. Dit onderzoek gebeurt met een instrument: de hysteroscoop.
Een hysteroscoop is een hol buisje (de schacht) waarin zich een tweede buisje van ongeveer 5 mm dikte bevindt met een kanaal waar een lichtbundel doorheen gaat, lenzen en een ruimte om gas of vloeistof door te laten. De hysteroscoop is dus een kijkbuisje waardoor de arts direct de binnenkant van de baarmoeder kan bekijken. De hysteroscoop kan worden aangesloten op een camera zodat op een televisiescherm een afbeelding verschijnt van wat er te zien is. In dat laatste geval kunt u zelf ook meekijken, als u dat wilt.
Een hysteroscopie kan worden uitgevoerd voor onderzoek (diagnostische hysteroscopie) of als behandeling (therapeutische hysteroscopie).
Een diagnostische hysteroscopie is een logische stap bij het zoeken naar oorzaken van abnormale menstruaties, tussentijds bloedverlies uit de baarmoeder, onvruchtbaarheid, herhaalde vroeggeboorten of miskramen en ernstige menstruatiepijn. Het wordt ook wel gedaan bij bloedverlies in of na de overgang. Zo nodig kan door een buisje weefsel worden opgezogen voor verder onderzoek of kan een curettage worden verricht. De belangrijkste redenen voor een therapeutische hysteroscopie zijn het verwijderen van poliepen en vleesbomen  van beperkte omvang, het behandelen van het slijmvlies van de baarmoeder, het opheffen van verklevingen in de baarmoeder, en het verwijderen van een tussenschot of een spiraaltje in de baarmoeder.
Er zijn aparte folders verkrijgbaar over zowel de diagnostische - als de therapeutische hysteroscopie.

Klik in het linkermenu op 'Folders' om de volgende folders te bekijken:

  • Folder Diagnostische hysteroscopie
  • Folder Therapeutische hysteroscopie