Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Voortplantingsgeneeskunde (Fertiliteit)

Het specialisme Voortplantingsgeneeskunde (Fertiliteit) biedt zorg aan paren met een onvervulde kinderwens, cyclusstoornissen of bekendheid met andere fertiliteitsbelemmerende factoren.

 

Fertiliteitsonderzoek

Het traject begint met oriënterend fertiliteitsonderzoek. De arts verricht hierbij onderzoek naar eventueel aanwezige vruchtbaarheidsbelemmerende factoren. Er wordt een prognose berekend voor het optreden van een spontane zwangerschap. Lees voor meer informatie de folder Oriënterend fertiliteitsonderzoek.

 

Na het stellen van een indicatie voor een behandeling bespreekt de arts deze met u en wordt de behandeling gestart.

 

Fertiliteitsbehandelingen

De volgende vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen worden uitgevoerd op de polikliniek Fertiliteit:

  • Ovulatie-inductie: opwekken eisprong met medicijnen
  • Intra-Uteriene Inseminatie (IUI). Hierbij wordt het zaad van de partner ingebracht in de baarmoeder

  • In Vitro Fertilisatie (IVF), in samenwerking met Isala/UMCU. Hierbij worden de eierstokken met hormonen gestimuleerd om vervolgens eicellen te kunnen uitnemen. Deze worden in het laboratorium bevrucht met zaad van de partner. Het embryo wordt daarna ingebracht in de baarmoeder. Lees voor meer informatie de folder In Vitro Fertilisatie (IVF)
  • Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI), in samenwerking met Isala/UMCU: een bijzondere vorm van IVF, waarbij voor elke eicel slechts één zaadcel gebruikt wordt. 
  • Vruchtbaarheidsbevorderende operatie: operatie waarbij de kans op het ontstaan van een zwangerschap wordt verbeterd. Deze operaties worden verricht bij afwijkingen aan of rond de eileiders en de eierstokken.

Afdelingen / Specialismen
Gynaecologie en verloskunde
 
Specialisten / zorgverleners
Brinkhuis (E.A.)
Musters, (A.M.)
Pijffers (L.)
Schöls (W.A.)
Vermeulen (N.M.)
Spreekuren
Fertiliteit (vruchtbaarheidsproblemen)
Fertiliteit avondspreekuur