Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Verloskunde

Afdeling Meander Moeder Kind
In Meander Medisch Centrum hebben de afdelingen Neonatologie (zieke pasgeborenen), Pediatrie (kinderafdeling), Kraam en Verloskunde hun krachten gebundeld in de afdeling Meander Moeder Kind.

Lees meer over de afdeling Meander Moeder Kind.

Goed bevallen in Meander
Wanneer u zwanger bent, kan de verloskundige uw zwangerschap begeleiden. Bij ziekten zoals suikerziekte of problemen tijdens de zwangerschap zoals hoge bloeddruk of groeiachterstand van de baby, wordt de zwangerschap begeleid door de gynaecoloog.
Het team van de polikliniek en de afdelingen kraam/ verloskunde biedt zorg aan vrouwen met een verhoogd risico tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode.
Het team bestaat uit gynaecologen, klinisch verloskundigen, arts assistenten, echografisten, poli assistenten, gespecialiseerde verpleegkundigen, kraamverzorgenden en lactatiekundigen. Zij werken nauw samen met de kinderartsen en andere specialisten. Wanneer dit nodig is, is er nauwe samenwerking met maatschappelijk werk.
Zie de folder: Bevallen, hoe bevalt het?

Voorlichtingsspreekuur voor zwangeren
Tijdens dit spreekuur ontvangt u informatie op maat over uw zwangerschap en bevalling in het ziekenhuis.
Op het voorlichtingsspreekuur heeft U alle gelegenheid om uw vragen en wensen ten aanzien van de bevalling te bespreken met de verpleegkundige.
De verpleegkundigen werken er op deze manier aan mee, dat u zo goed mogelijk op de bevalling in het ziekenhuis wordt voorbereid. De consulten duren een half uur en vinden plaats rond de 12e, 24e en 36e week van de zwangerschap.
Zie de folder: Verpleegkundig spreekuur voor zwangeren

Thuismonitoring
Voor zwangeren die aan bepaalde voorwaarden voldoen, is ‘thuisopname’ in plaats van een ziekenhuisopname mogelijk.
Wanneer je zwanger bent en een tijdje opgenomen moet worden op de zwangerenafdeling, is dat geen leuke gebeurtenis. Het liefst bereid je je immers thuis voor op de komende bevalling.
Tijdens de ziekenhuisopname wordt bekeken of u voor thuismonitoring in aanmerking komt. Een verpleegkundige van de thuisregistratie komt op de afdeling bij u langs voor een gesprek en maakt afspraken over de thuisopname.
De gespecialiseerde obstetrie verpleegkundige komt elke dag aan huis en u hoeft maar één keer per week naar het ziekenhuis voor uitgebreidere controles. Dagelijks is er overleg met de gynaecoloog.

Controles thuis
Thuis krijgt u dezelfde controles als in het ziekenhuis, namelijk:

  • bloeddruk meten
  • hartfilm van de baby maken
  • observatie


Betere voorlichting
De verpleegkundige ziet de zwangere in haar thuissituatie. Zij krijgt daardoor een compleet beeld van een gezin. Dat is erg nuttig omdat zij daardoor de zorg nog beter op de patiënt kan afstemmen. Er is meer rust en tijd als zij thuis komt bij een patiënt en daardoor kan zij de patiënt beter voorlichten en dieper op dingen ingaan. Dat verbetert de zorg.
Zie de folder: Thuisopname voor zwangeren

Meander helpt om Borstvoeding te doen slagen.
In Meander zorgen verpleegkundige, artsen, voedingsassistenten en speciale borstvoedingsdeskundigen samen met moeder, partner en baby ervoor dat er alles aan gedaan wordt om de borstvoeding te doen slagen. Klik in het linker menu op "Borstvoeding" om hier meer over te lezen.

Eerder naar huis na een keizersnede
Voor vrouwen die een keizersnede hebben gehad bestaat de mogelijkheid om eerder naar huis te gaan.
Vrouwen die de kraamzorg bij Naviva Kraamzorg of Kraamzorg Midden Nederland geregeld hebben, kunnen hiervan gebruik maken. Een groot deel van de Naviva- en Kraamzorg Midden Nederland- kraamverzorgenden zijn inmiddels door verpleegkundigen van Meander geschoold. Met deze gespecialiseerde kraamzorg kan de kraamvrouw ervoor kiezen om op de tweede dag na de keizersnede naar huis te gaan.
Zie de folder: Snel naar huis


Afdelingen / Specialismen
Gynaecologie en verloskunde
Meander Moeder Kind
 
Specialisten / zorgverleners
Brinkhuis (E.A.)
Bukman (A.)
Dorland - Ruegg (H.B.M.)
Erkelens (E.J.)
Evers (I.M.)
Leijs (C.A.J.M.)
Lenters (E.)
Salm, van der (P.C.M.)
Schaik, van (D.)
Schöls (W.A.)
Schut-Sorgen (S.W.)
Stege, van der (J.G.)
Verbrugge (F.A.)
Westdijk (C.J.)
Spreekuren
Voorlichtingsspreekuur zwangeren