Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Kraam- en couveusesuites

Couveusesuites
De afdelingen Kraam en Neonatologie streven ernaar om de moeder en haar pasgeboren kind zoveel mogelijk samen te laten zijn. Sommige baby's hebben zoveel zorg nodig dat ze toch naar een gespecialiseerde afdeling moeten: Neonatologie. Hiervoor zijn drie couveuseuites ingericht op de afdeling Neonatologie. De verpleegkundigen van de Kraamafdeling zullen u daarover inlichten en de voorwaarden met u bespreken.Indien gewenst kan de partner ook in de couveusesuite overnachten. Dit heet rooming-in.

Kraamsuites
De zieke pasgeborene krijgt in de kraamsuite dezelfde behandeling en verpleging als op de afdeling Neonatologie.Ook als de baby een infuus nodig heeft. Tegelijk ontvangt de moeder alle nodige zorg en begeleiding. Indien gewenst kan de partner ook in de kraamsuite overnachten. Dit heet rooming-in.

Rooming-in
Bij rooming-in gaat het vaak om een ouder die bij een ziek kind in het ziekenhuis overnacht op de Kinderafdeling. Rooming-in  kan ook bij een pasgeborene. Dan wordt gebruik gemaakt van een kraam- of couveusesuite. Voor rooming-in gelden regels. Zie daarvoor de folder 'Rooming-in'.