Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander helpt om Borstvoeding te doen slagen.

Omdat het geven en krijgen van borstvoeding veel gezondheidsvoordelen met zich mee brengt, neemt de borstvoeding binnen Meander een belangrijke plaats in. Meander heeft het internationale WHO/UNICEF borstvoedingscertificaat behaald en mag zich een “Baby Friendly Hospital” noemen. Dit houdt in, dat we kwalitatief hoogwaardige zorg verlenen bij de begeleiding van borstvoeding, zelfs wanneer u en uw baby (tijdelijk) van elkaar gescheiden zijn. De verpleegkundigen van de afdelingen kraam, verloskunde en neonatologie werken volgens de internationaal opgestelde 10 vuistregels van WHO/UNICEF en dragen hiermee het belang van het geven van borstvoeding uit.

Lactatiekundige
In Meander helpen verpleegkundigen u op de kraamafdeling of neonatologie bij het geven van borstvoeding. Het kan gebeuren, dat er ondanks goede begeleiding problemen zijn die vragen om specifiek deskundige begeleiding. Dan kunt u een beroep doen op één van de lactatiekundigen van ons ziekenhuis.

De lactatiekundigen werken op de kraam-, verloskunde- en neonatologieafdeling. Zij worden ingezet bij problemen met het geven van borstvoeding.
De lactatiekundigen zijn ook verantwoordelijk voor de (bij)scholing van alle verpleegkundigen op het gebied van borstvoeding.

Voorlichting borstvoeding
Omdat wij goede voorbereiding voor.aanstaande ouders belangrijk vinden, verzorgen de lactatiekundigen elke 6 weken een borstvoedingsvoorlichtingsavond.

Deze avonden zijn bedoeld voor zwangere vrouwen (en hun partner) die tijdens de zwangerschap onder controle zijn van de gynaecologen van Meander.

Tijdens de zwangerschap kunnen er ook al vragen m.b.t. borstvoeding ontstaan. Bijvoorbeeld bij

 • Een eerdere mislukte borstvoedingservaring
 • Medicijngebruik en borstvoeding
 • Meerlingzwangerschap
 • Na een borstoperatie
 • Bij ziekte of een beperking van de moeder

Dan is een persoonlijk gesprek met de lactatiekundige gewenst. U kunt een afspraak maken via de verpleegkundigen van het voorlichtingsspreekuur voor zwangeren of bij de afdelingssecretaresse van de afdeling verloskunde via 033 - 850 5050

Tijdens uw verblijf op de Kraamafdeling geeft de lactatiekundige begeleiding en advies, wanneer er sprake is van

 • Problemen met aanleggen
 • Het weigeren van de borst
 • Te veel of juist te weinig melk
 • Pijn bij het aanleggen
 • Ernstige stuwing
 • (Dreigende) borstontsteking
 • Medicatiegebruik bij borstvoeding
 • Ziekte of handicap van moeder of baby

De verpleegkundige kan een consult met de lactatiekundige aan u voorstellen en indien mogelijk, direct contact met haar opnemen. De lactatiekundige komt dan bij u langs op de kraamafdeling.

Op de afdeling Neonatologie gaat het om een kwetsbare groep pasgeborenen, waar borstvoeding geven meestal niet vanzelfsprekend is. Voor extra hulp en ondersteuning komt bij iedere pasgeborene die borstvoeding gaat krijgen en op neonatologie opgenomen is, de lactatiekundige in consult. Zij maakt samen met de moeder een ‘plan op maat ‘. Tot het moment van ontslag zal de lactatiekundige in beeld blijven en samen met de verpleegkundige het proces begeleiden.

De lactatiekundigen leveren op deze manier samen met de verpleegkundigen op een deskundige wijze een bijdrage aan het slagen van de borstvoeding.

Meer informatie