Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Verloskunde

Corona regels voor als u in het ziekenhuis gaat bevallen

Afdeling Meander Moeder Kind
In Meander Medisch Centrum hebben de afdelingen Verloskunde, de Kraamafdeling, Neonatologie (zieke pasgeborenen) en Pediatrie (kinderafdeling) hun krachten gebundeld in de afdeling Meander Moeder Kind.

Lees meer over de afdeling Meander Moeder Kind.


Goed bevallen in Meander

Wanneer u zwanger bent, kan de verloskundige uw zwangerschap buiten het ziekenhuis begeleiden. Bij ziekten zoals suikerziekte of problemen tijdens de zwangerschap, zoals hoge bloeddruk of groeiachterstand van de baby, wordt de zwangerschap begeleid door de gynaecoloog.

 

Het team bestaat uit gynaecologen, klinisch verloskundigen, arts assistenten, echografisten, poli-assistenten, gespecialiseerde verpleegkundigen, kraamverzorgenden en lactatiekundigen. Zij werken nauw samen met de kinderartsen en andere specialisten. Wanneer dit nodig is, is er nauwe samenwerking met maatschappelijk werk of medische psychologie.

 

Lees meer op de pagina Bevalling van Meander Moeder Kind.

 

De verloskundigen van Meander Medisch CentrumDe verloskun​​digen van Meander Medisch Centrum

 

Thuisopname voor zwangeren

Wanneer je zwanger bent en een tijdje opgenomen moet worden op de zwangerenafdeling, is dat geen leuke gebeurtenis. Het liefst bereid je je immers thuis voor op de komende bevalling. Voor zwangeren die aan een bepaalde voorwaarden voldoen, is `thuisopname' in plaats van een ziekenhuisopname mogelijk.


Tijdens de ziekenhuisopname wordt bekeken of u voor thuismonitoring in aanmerking komt. Een verpleegkundige van de thuisregistratie komt op de afdeling bij u langs voor een gesprek en maakt afspraken over de thuisopname.
De gespecialiseerde obstetrieverpleegkundige belt elke dag en u hoeft maar één keer per week naar het ziekenhuis voor uitgebreidere controles. Dagelijks is er overleg met de arts

Bij thuismonitoring krijgt u dezelfde controles als in het ziekenhuis, namelijk:

  • bloeddruk meten
  • hartfilm van de baby maken


Lees voor meer informatie de folder Thuisopname voor zwangeren

Meander helpt om borstvoeding te doen slagen
In Meander zorgen verpleegkundige, artsen, voedingsassistenten en speciale borstvoedingsdeskundigen (lactatiekundigen) samen met moeder, partner en baby ervoor dat er alles aan gedaan wordt om de borstvoeding te doen slagen.
 


Afdelingen / Specialismen
Gynaecologie en verloskunde
Meander Moeder Kind
 
Specialisten / zorgverleners
Banda (A.)
Dorland - Ruegg (H.B.M.)
Florie-Nonkes (J.)
Hendriks-Boekweit (L.A.E.)
Hilbers (J.)
Leijs (C.A.J.M.)
Persoon (L.M.)
Schurink, (M.)
Schut - van Sorgen (S.W.)
Snijders, (J.J.)
Stoter (V.L.)
Verbrugge (F.A.)
Zwaan, de (H.)
Dam van - Janssen, (S.G.)
Ottink, (H.)
Mate, ter - Verbrugge (F.)
Spreekuren
Voorlichtingsspreekuur zwangeren